Župna crkva

CRKVA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA NEBO

Gradnja crkve započela je 1853. godine i trajala je gotovo 10 godina. Crkva je blagoslovljena 9. studenog 1862. godine za vrijeme župnika Franje Drobčeca (1858. – 1866.). Unutrašnjost crkve dao je oslikati župnik Blaž Tomašić. Crkvu je oslikao s 26 fresko-slika zagrebački slikar Antonini koji je završio oslikavanje 1890. godine.

ARHITEKTURA
Već iz daljine, s prilazne zapadne ceste panoramom ovog slavnog podravskog prošteništa dominira svečano oblikovano pročelje i vitki i visoki crkveni toranj župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije smještene na pjeskovitom brežuljku zvanom Krbuljin. Iako po svojim dimenzijama smiona gradnja nije neobična za staro i slavno marijansko svetište u kojem su vjera i zavjet čudotvornom kipu Majke Božje Molvarske više od pet stotina i pedeset godina stare zaštitnice sela i župe, činili sastavni i uvijek prisutni dio molvarske svakodnevice. Ova grandiozna građevina u srcu Podravine najraniji je poznati rad Franje Kleina, velikog zagrebačkog graditelja iz druge polovice 19. stoljeća.
Osnova crkve bila je sagrađena kao jednostavna longitudinalna građevina u obliku latinskog križa s transeptom i izdvojenom polukružnom apsidom u kojoj je smješten glavni oltar. Uz glavni oltar u crkvi su postavljena četiri pobočna oltara, dva u glavnom brodu i dva u transeptu.
Prostor crkve zadivljuje svojom veličinom i impozantnim mjerama: duljina iznosi 43 metra, visina 15 metara, širina transepta 27 metara dok je visina zvonika 45 metara. S obzirom na činjenicu da je sagrađena u mjestu koje je u vrijeme izgradnje brojilo samo 140 kuća molvarska župna crkva predstavlja izuzetan graditeljski podhvat.
Pročelje crkve oblikovano je u slogu neoromanike, brižljivo osmišljene okomite i vodoravne podjele, koja je naglašena bijelim, u odnosu na nježno žutu boju fasade. U svojoj elevaciji molvarska crkva posjeduje ponešto od duhovne vrijednosti gotičkih građevina. Tako po svom duhu pripada arhitekturi romantizma s kojom se Franjo Klein pobliže upoznao asistirajući kao graditeljski pomoćnik u izgradnji objekata na bečkom Ringu. Na srednjem dijelu pročelja diže se visoki četverougaoni zvonik, što se u svojoj osnovi prostorno izdvaja izvan pročelja.

SVETIŠTE (PREZBITERIJ) – GLAVNI OLTAR

U svetištu iznad glavnog oltara, ispod svoda, naslikana su dva anđela koji u rukama drže traku bijele boje na kojoj su upisane riječi sv. apostola Pavla: Kralju vijekova, neumrlom i nevidljivom, jedinom Bogu čast i slava u vijeke vijekova Amen. (1 Tim 1.17).

Desno i lijevo od glavnog oltara izvedene su slike: Smrt Isusova na križu i Smrt Marijina u krugu svetih apostola, Sv. Anastazija i Sv. Bazilija, te slike Sv. Grgura Nazianskog i Sv. Ivana Krizostoma. Ispod malog kora u svetištu povrh vrata sakristije postavljena je spomen ploča sa slijedećim natpisom:

VELIČANSTVENU CRKVU OVU KOJU JE PONUKOM IGNACIJA CIVICA SL. GJURGJEVAČKE PUKOVNIJE – A TROŠKOM ŽUPLJANA MOLVARSKIH NA ČAST BL. DJ. MARIJE POČEO GRADITI GOD. 1853. JOSIP GJIKETA ŽUPNIK – DOGRADIO JE GOD. 1863. POMOĆU VELIKODUŠNIH DAROVA NJ. CES. KR. APOST. VELIČANSTVA FRANJE JOSIPA 1. TE NJ. UZORITOSTI KARDINALA JURAJA HAULIKA VARALJSKOGA NADBISKUPA ZAGREBAČKOG – NEUMRLI ŽUPNIK FRANJO DROBČEC. – TRIDESET GODINA KASNIJE POSLIJE USTRAJNE PRIPRAVE – DAO JU JE NASLIKATI BLAŽ TOMAŠIC ŽUPNIK – KOJI OVOM PLOČOM SPOMENICOM SLAVNA IMENA SVOJIH ZASLUŽNIH PREDŠASNIKA ZABORAVNOSTI OTIMLJE I POTOMSTVU NA ŠTOVANJE PREDAJE – TI PAK KOJI OVO ČITAŠ MOLI ZA DUŠE NJIHOVE A S TOBOM BIO MIR I BLAGOSLOV OD GOSPODINA ISUSA KRISTA.Veliki prizor u svetištu izrađen je u raznovrsnim bojama i prikazuje Navještenje Marijino. Ispod slike nalazi se vrlo uspjeli medaljon s likom župnika Blaža Tomašica.

Glavni oltar, koji se i danas nalazi u crkvi, stigao je u Molve krajem kolovoza 1897. godine. Oltar je imitacija mramora. Uz svetohranište nalaze se dvije stepenice za dva reda sviječnjaka. Nalazimo ovdje i četiri reljefna ukrasa uzeta iz Starog Zavijeta. Prva dva na pročelju oltara predstavljaju Mojsija kako otvara štapom pećinu iz koje je potekla voda i Uhode u zemlji Kanaanskoj s ogromnim grozdovima. Gornja dva reljefa, desno i lijevo od svetohraništa, prikazuju Abrahama kako spremno želi Bogu žrtvovati svoga sina Izaka i Melkizedeka kako Bogu prikazuje kruh i vino, tipovi Spasitelja i Presvete Euharistije.
Kraj slike Majke Božje na nebo uznesene postavljeni su krasni kipovi Sv. Josipa i Sv. Ivana Krstitelja te kipovi Ćirila i Metoda, svete braće. Na vrhu oltara nad slikom Marije na nebo uzete postavljen je veliki križ s tijelom Spasitelja ispod kojeg stoji njegova Žalosna Majka Marija i Sv. Ivan Apostol.

ISTOČNA LAĐA

U pokrajnjoj lađi prema istočnom izlazu nalazi se oltar Sv. Nikole. Iznad samog oltara prikazano je Uskrsnuče Isusovo. Na svodu se vide slike Isus iscijeli slijepca od rođenja i Isusova besjeda na gori. Iznad pokrajnjih vrata naslikana je slika Posljednja večera.

Uz kip Sv. Nikole nalaze se još dva kipa Sv. Valentina i Sv. Katarine. Ispod menze toga oltara nalazi se kip Presvetoga tijela Isusova u ležećem položaju koje ujedno služi kao Isusov grob. Iznad svetohraništa oltara nalazi se slika koja predstavlja Janje Božje.

ZAPADNA LAĐA

U pokrajnjoj lađi prema zapadnom izlazu nalazi se oltar Sv. Antuna Padovanskog. Nad samim oltarom prikazano je Uzašašće Gospodinovo na nebo. Na svodu se vide slike Isus uskrisi Jairovu kćer i Žena Kananajka pred Isusom. Iznad pokrajnjih vrata naslikana je slika Isus na večeri kod farizeja Šimuna.

Uz kip Sv. Antuna nalaze se još dva kipa Sv. Izidora, seljaka i Sv. Notburge, služavke. Ispod menze tog oltara postavljen je kip Sv. Filomene u ležećem stavu. Ispod svetohraništa oltara nalazi se slika koja predstavlja Nebeskog Pelikana.

GLAVNA LAĐA

Na svodu, gdje se križaju glavna lađa sa sporednima, naslikana su četiri biblijska motiva kod kojih je prisutna i Marija, Majka Isusova. To su slike: Poklon sveta Tri kralja, Isus kao dvanaestogodišnji dječak u hramu, Isus na svadbi u Kani Galilejskoj i Silazak Duha Svetoga nad apostole.

Prema izlazu na svodu glavne lađe naslikane su tri slike iz Starog Zavjeta i tri slike iz Novog Zavjeta. To su: Anđeo izgoni Adama i Evu iz raja zemaljskog, Nevina Suzana i njezini klevetnici pred Danijelom, Junački Makabejci sa svojom majkom pred Antiohom, Isus izgoni trgovce iz Hrama, Farizeji kušaju Isusa i Krist, sudac živih i mrtvih.
U glavnoj lađi nalaze se kipovi, lijevo kip Sv. Lucije i Sv. Roka, a desno kip Sv. Barbare i Sv. Florijana.

Lijevo u glavnoj lađi nalazi se oltar Srca Isusova. Uz kip Srca Isusova smještena su još dva kipa. Lijevo je kip Sv. Doroteje, a desno kip Sv. Terezije od djeteta Isusova. Iznad kipa Srca Isusova nalazi se mali kip Sv. Franje Ksaverskog.

Desno u glavnoj lađi nalazi se oltar Gospe Lurdske. Na oltaru su smještena još dva kipa. Lijevo je kip Apostola Šimuna, a desno kip Apostola Jude Tadeja. Ispod pećine i kipa Gospe Lurdske smješten je mali kip Sv. Ivana Nepomuka.
Iznad glavnog ulaza u središnjoj ladi nalazi se kor za pjevače s orguljama koje su izrađene za vrijeme 1. svj. rata. Orgulje imaju 17 registara. Na pročelju kora naslikane su slike koje predstavljaju Presvetu euharistiju. U sredini je Janje Božje, desno Križ i sulica s probodenim Isusovim srcem, i lijevo Presveti oltarski sakrament s križem, stolom, knjigom i novim plodovima.

KRIŽNI PUT

Unutrašnjost crkve resi prekrasni križni put koji je smješten u dvije poprečne lađe. Ukrasne okvire iz hrastova drveta načinio je domaći sin Mato Balogović – samouki stolar.

Skip to content