Crkva Srca Isusova u Repašu

KRATKA POVIJEST

U vrijeme kada je molvarsku župu vodio župnik Stjepan Kovačić nastala je ideja o osnivanju i izgradnji nove crkve u Prekodravlju. Mještani Repaša donijeli su odluku o podizanju nove crkve posvećene Presvetom Srcu Isusovom još 1927. godine, kada je osnovan Odbor za gradnju crkve, čije je članove predvodio Kazimir Marinčić, tamošnji učitelj.

Projekt crkve izradio je oko 1930. godine ing. dr. Hinko Campa, tehnički savjetnik crkvenog Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Temelji buduće crkve Srca isusovog u Repašu počeli su se kopati 01. listopada 1933. godine, dok je gradnja posvećena tek iduće, 1934. godine. Temeljni kamen posvetio je 12. kolovoza 1934. godine, molvarski sin mons. dr. Juraj Magjerac, rektor Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Sama izgradnja otpočela je tek 01. kolovoza 1936. godine, uz sudjelovanje svih župljana koji su sami zidali i obavili sve potrebne građevinske radove, što ih je vješto vodio i nadzirao Ivan Živko, domaći zidarski majstor, što je zidarima i tesarima s lakoćom tumačio pojedine dijelove građevinskog nacrta. Križ na zvoniku nove crkve postavljen je već sljedeće 1937. godine, dok je 1940. godine Valdemar Slavik oslikao unutrašnjost crkve.

ARHITEKTURA

Osnova crkve bila je predviđena kao jednostavna longitudinalna građevina sa izdvojenom masom apside i masivnim četverougaonim zvonikom što se diže iz srednjeg dijela pročelja i završava naglašeno uvučenim oktogonalnim tamburom i metalnom kapom jedostavnih i ravnih linija.


Pročelje crkve je od neožbukane opeke, brižljivo raščanjeno okomito i vodoravno, tako da je svaki prozorski otvor okružen vlastitim poljem.

Okomito se nižu plitke lezene i tako naglašavaju visinu, dok su vodoravno naglašena 3 blago istaknuta friza od opeke.

 Portal crkve je jednostavan, polukružan, smješten između dva pojednostavljena, svijetla kamena stupa i završen polukružnim nadvratnikom iznad kojeg je na neukrašenom arhitravu skladna trifora, koja omogućava prodor prirodnog svijetla na crkveni kor.

U crkvi Presvetog Srca Isusovog u Repašu glavno proštenje odvija se 2 puta godišnje, na blagdan Presvetog Srca Isusovog, te na blagdan apostola Petra i Pavla 29. lipnja.

RASPORED MISA: Nedjeljom u 11h. Prvim petkom u 15h. O ostalim liturgijskim slavljima informirajte se u Župnom listiću.

 

Skip to content