Vijesti

Majka Božja Molvarska

Gotički Kip Majke Božje Molvarske načinjen od lipovog drveta, a predstavlja Madonu s Djetetom. Kip potječe iz ranog srednjeg vijeka, a Molvarci su ga, prema legendi, dobili od redovnika iz samostana preko Drave.

Majka Božja Molvarska
Program hodočasničke 2020. godine

Župna crkva

Već iz daljine, sa prilazne zapadne ceste panoramom ovog slavnog podravskog prošteništa dominira svečano oblikovano pročelje i vitki i visoki crkveni toranj nove župne crkve Blažene Djevice Marije na pjeskovitom brežuljku zvanom Krbuljin.

Župna crkva
Povijest župe

Kapelica Majke Božje

Nova kapelica sagrađena je 1900. godine u stilu neogotike, a u njoj se tijekom godine čuva kip Majke Božje Molvarske. Svake godine kip se, u velikoj procesiji 15. kolovoza, na svetkovinu Velike Gospe ili Velike Meše, donosi u župnu crkvu.

Kapelica Majke Božje

Sveta Filomena

Štovanje sv. Filomene prisutno je u Molvama već od 1915. godine. Tada je naime molvarski župnik Blaž Tomašić nabavio svetičin kip i položio ga ispod oltarne menze. Sv. Filomena je prikazana u ležećem položaju.

Sveta Filomena