Raspored svetih misa

Svete mise u crkvi Uznesenja BDM u Molvama nedjeljom i blagdanom su u 11.00 i 19.00 sati.

U Repašu je nedjeljom sveta misa u 9.30 sati.

Radnim danom večernja sveta misa u Molvama je u 19.00 sati. Prije svete mise molimo krunicu u 18.30 sati i mogućnost je za sakrament svete ispovijedi.


Sveta Misa jedna je od najuzvišenijih tajni kršćanske vjere. Ona je vrhunac prema kojemu teži sav život kršćana, ali također i središte i izvor duhovne jakosti za članove Crkve. Tijekom ove godine tumačit ćemo u Glasniku pojedine dijelove misnog slavlja, kako bi ih vjernici bolje upoznali i s većom korišću sudjelovali na sv. Misi. Odmah na početku navest ćemo tekst iz Crkvenog dokumenta: “Uputa o štovanju euharistijskog otajstva”, izdanog u Rimu 1967. U toj uputi čitamo između ostalog i ovo: “Misa ili večera Gospodnja ujedno je i nerazdvojivo: žrtva po kojoj Žrtva križa biva trajnom; spomen-čin smrti i uskrsnuća Gospodina koji je rekao: ‘Ovo činite meni na uspomenu’ (Lk 22,19); sveta gozba na kojoj zajedničkim blagovanjem tijela i krvi Gospodnje Božji narod biva dionikom dobara Pashalne žrtve, obnavlja novi savez što ga je Bog jednom zauvijek utanačio s ljudima u Kristovoj krvi, te u vjeri i nadi predkazuje i pretječe eshatološku gozbu u Kraljevstvu Očevu, naviještajući smrt Gospodnju ‘dok on ne dođe'”.


Skip to content