Punina života

 

 

 

 

 

 

Općina Molve

 

 

Koprivničko-križevačka županija

 

 

Naziv projekta:

Punina života (Ref. broj: KK.08.1.3.04.0004)

Naziv korisnika:

Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevaca konventualaca

Partneri na projektu:

Općina Molve

Koprivničko – križevačka županija

Kratki opis projekta:

Projektom „Punina života“ doprinijeti će se socijalnoj uključenosti i aktivnom starenju osoba s područja Općine Molve koje, u kontekstu modernih vremena i rasipanja tradicionalne obitelji, prolaze kroz proces izolacije i doživljaj osjećaja usamljenosti. Unaprjeđenje socijalne infrastrukture ogleda se kroz izgradnju i opremanje objekta u okviru kojega će se pružati usluga cjelodnevnog boravka za 18 osoba starijih od 65 godina s područja Općine Molve, čime će se pridonijeti prevenciji institucionalizacije te razvoju mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici.

Ciljnu skupinu projekta čine osobe starije od 65 godina, funkcionalno samostalne i neovisne, koje dolaze iz samačkih kućanstava te kućanstava u kojima žive s članovima obitelji koji na dnevnoj bazi zbog radnih i drugih obaveza izbivaju iz kuće u duljem periodu, što kod starijih osoba doprinosi osjećaju izoliranosti, usamljenosti i socijalne marginaliziranosti.

Nositelj projekta je Samostan Uznesenja BDM franjevaca konventualaca uz sudjelovanje partnera – Općina Molve i Koprivničko-križevačka županija. 

 

Ciljevi projekta i očekivani rezultati:

Glavni cilj projekta „Punina života je unaprjeđenje socijalne infrastrukture kako bi se razvila mreža dostupnih usluga koja će ciljnoj skupini omogućiti ispunjavanje potreba u zajednici u kojoj žive i uključiti ih u procese aktivnog starenja. U tom smislu, novoizgrađeni će objekt predstavljati mjesto gdje će starije osobe moći organizirano provoditi svoje slobodno vrijeme sudjelujući u raznovrsnim društvenim aktivnostima poput likovnih radionica, edukativnih radionica na računalima, organiziranim druženjima s djecom, vrtlarenju, organiziranim tjelesnim aktivnostima te na taj način biti aktivno uključeni u zajednicu u kojoj žive. Provedba projekta omogućiti će zaustavljanje procesa društvene marginalizacije starijih osoba poticanjem cjeloživotnog učenja, zdravog i produktivnog starenja te povećanjem socijalne interakcije korisnika.

Ukupna vrijednost projekta:

10.210.415,36 HRK

EU sufinanciranje projekta (100%):

10.210.415,36 HRK

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta:

02.09.2019. – 02.05.2023.

Kontakt osoba za više informacija:

o. Zdravko Tuba, Gvardijan

Voditelj projekta

molve.samostan@gmail.com

Više o fondovima EU saznajte na:

https://strukturnifondovi.hr/

Više o Operativnom programu konkurentnost i kohezija saznajte na:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

 

 

Izrada podstranice sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content