Caritas

Župni Caritas jedan je od 104 Caritasa Varaždinske biskupije, u kojima djeluje oko 500 volontera.

Župni Caritas Molve svoju aktivnost pronalazi u sudjelovanju u akcijama što ih provodi Biskupijski Caritas, pomaganju siromašnih, bolesnih i starijih osoba u vlastitoj župi, skupljanju materijalnih dobara za potrebe i programe crkvenih ustanova, te jačanju vjerničkog i duhovnog karitativnog ozračja.

Rad u Župnom Caritasu je organiziran na volonterskoj bazi. Jednom godišnje Biskupijski Caritas priređuje susret s predstavnicima (voditeljima, suradnicima i volonterima) župnih Caritasa, kada se predaju godišnja izvješća o radu.

Naš župni Caritas ima sjedište pri župnom uredu.

Župljani i ljudi dobre volje spremni pomoći  dobrodošli su biti na pomoć svoj onoj braći i sestrama, koji se nalaze, bilo u dohovnoj ili tjelesnoj nevolji ili potrebi.

Skip to content