Kapelica Majke Božje

Kapelica Čudotvorne Majke Božje Molvarske

KRATKA POVIJEST

Uz sva pozitivna nastojanja, župnik Blaž Tomašić je rušenjem stare proštenjarske župne crkve, oko 1890. godine, načinio nenadoknadivu štetu sakralnoj umjetnosti sjeverozapadne Hrvatske. Stara župna crkva imala je 3 oltara. Bila je duga 25 i široka 8 metara, debelih i čvrstih zidova, s drvenim tornjem u pročelju i šindrom prekrivenim krovištem. Danas o njenoj veličini možemo suditi samo iz šturog opisa, koji svjedoči o izuzetnoj vrijednosti ovog srednjovjekovnog spomenika, koji bi, da je kojim slučajem bio sačuvan, predstavljao najstariju crkvu Srednje Podravine.
Tijekom vremena župnik Tomašić je sve češće posjećivao mjesto na kojem je stajala porušena župna crkva, da bi konačano najavio s propovjedaonice kako na mjestu stare crkve namjerava sagraditi kapelu u koju bi se povratio čudotvorni kip Majke Božje Molvarske. Na njezinom mjestu sagrađena je poslije kapela koja postoji i danas, a u njoj se tijekom godine čuva kip Majke Božje Molvarske. Svake godine kip se, u velikoj procesiji 15. kolovoza, na svetkovinu Velike Gospe ili Velike Meše, donosi u župnu crkvu.
Nova kapelica sagrađena je 1900. godine u stilu neogotike. Pet godina kasnije prizidana joj je sakristija, a na krovište postavljen kameni kip Majke Božje Lurdske. Sljedeće godine, 7. srpnja 1901., čudotvorni kip Majke Božje Molvarske u svečanoj djevojačkoj procesiji prenesen je duž Marijanske ulice, iz župne crkve u novosagrađenu kapelu, uz prisutnost 10 000 vjernika iz cijele Podravine, Zagreba, Koprivnice, Križevaca, Bjelovara, Virovitice i susjednih mađarskih krajeva, što je zabilježio Katolički list od 25. srpnja 1901. godine.

ARHITEKTURA

Osnova kapelice bila je predviđena kao jednostavna jednobrodna građevina neogotičkog stila sa naknadno prigrađenom masom apside i elegantnim četverougaonim zvonikom što se diže ispred srednjeg dijela pročelja. Zvonik nadvisuje olovna kapa vitkih linija, nad kojom je postavljena željezna jabuka s križem od kovanog željeza.
Pročelje kapelice naglašeno je zvonikom jednostavne čvrste mase, što je u prizemlju rastvoren samo jednim šiljatolučnim ulaznim otvorom što je ukrašen motivom stilizirane kamene rustike. Isti se motiv, naglašen svijetlom bojom ponavlja na svim vanjskim bridovima kapelice, te nešto manjih dimenzija oko svih otvora i niša. Pročelje kapelice i zvonika je istaknutim krovnim vijencem gotovo podijeljeno na polovicu.
Oltar kapelice rad je domaćeg majstora, kao i kipovi Sv. Petra i Pavla i Raspeće na vrhu oltara, u podnožju kojeg stoje dva anđela što u kalež prikupljaju Presvetu krv Isusovu, dok se na pročelju oltarne menze nalazi reljef koji prikazuje Duše u čistilištu.

Skip to content