Sakramenti

Umrli

  1. MARIJA JAKOVIĆ (r. 1938.), umrla 11.1.2021. u Zagrebu. Sprovod je 13.1.2021. u 12 sati u Molvama.
  2. PETAR HONTIĆ (r. 1939.), umro 14.1.2021. u Koprivnici. Sprovod je 16.1.2021. u 12 sati u Molvama.
  3. VLADIMIR ŽUFIKA (r. 1950.), umro 25.1.2021. u Zagrebu. Sprovod je 28.1.2021. u 15 sati u Molvama.
  4. ANKA CRNJAK (r. 1931.), umrla 13.2.2021. u Novigradu Podravskom. Sprovod je 15.2.2021. u 11 sati u Molvama.
  5. MARIJA LONČAR (r. 1940.), umrla 17.2.2021. u Koprivnici. Sprovod je 19.2.2021. u 12 sati u Molvama.
  6. SLAVICA KRZNARIĆ (r. 1948.), umrla 3.3.2021. u Koprivnici. Sprovod je 4.3.2021. u 14 sati u Repašu.

Kršteni

Vjenčani

Skip to content