Sakramenti

Kršteni

 1. JAKOV ČELIK, sin Mladena i Irene Čelik. Kršten 12.1.2020. u Molvama.
 2. ELA SALAJ, kći Damira i Duške Salaj. Krštenje 22.2.2020. u Molvama.
 3. EMA BEČEIĆ, kći Miroslava i Mateje Bečeić. Krštenje 23.5.2020. u Molvama.
 4. LUKA GREGURIĆ, sin Ivana i Martine Gregurić. Kršten 13.6.2020. u Molvama.
 5. MARTINA CENKOVČAN, kćer Ivana i Ivane Cenkovčan. Krštena 20.6.2020. u Molvama.
 6. JAKOV ŠADEK, sin Marka i Ane Šadek. Kršten 27.6.2020. u Molvama.
 7. KARLA KOLARIĆ, kći Emila i Klaudije Kolarić. Krštena 4.7.2020. u Molvama.
 8. ELENA SABLIĆ, kći Vjerana i Nikoline Sablić. Krštena 11.7.2020. u Molvama.
 9. JAKOV MIHALJIĆ, sin Tomislava i Helene Mihaljić. Kršten 25.7.2020. u Molvama.
 10. JURE RUKAVINA, sin Velebita i Martine Rukavina. Kršten 1.8.2020. u Molvama.
 11. FRAN MIHALJIĆ, sin Karla i Ane Mihaljić. Kršten 23.8.2020. u Molvama.
 12. VITO KOPRIČANEC, sin Vjekoslava i Martine Kopričanec. Kršten 12.9.2020. u Molvama.
 13. TARA CESARIĆ, kći Zvonimira i Diane Cesarić. Krštena 12.9.2020. u Molvama.
 14. DOMINIK ORMANEC, sin Karla i Adele Ormanec. Kršten 27.9.2020. u Molvama.
 15. STJEPAN PRILIKA, sin Juraja i Verice Prilika. Kršten 3.10.2020. u Molvama.
 16. ROKO ŽON, sin Borne i Katarine Žon. Kršten 17.10.2020. u Molvama.
 17. DAMJAN ŽUFIKA, sin Martina i Ane Žufika. Kršten 25.10.2020. u Molvama.
 18. GABRIEL GAZDEK, sin Gorana i Karoline Gazdek. Kršten 7.11.2020. u Molvama.
 19. LINA PRILIKA, kći Igora i Andreje Prilika. Krštena 19.12.2020. u Molvama.

Umrli

 1. MIJO VARGIĆ, (r. 1938.) umro 1.1.2020. u Molvama. Sprovod je 2.1.2019. u 12 sati u Molvama.
 2. MARIJAN PETRINIĆ, (r. 1963.) umro 1.1.2020. u Molvama. Sprovod je 2.1.2020. u 13 sati u Molvama.
 3. IVAN KOPRIČANEC, (r. 1950.) umro 12.1.2020. u Austriji. Sprovod je 18.1.2020. u 14 sati u Molvama.
 4. ŽELJKO ŠIGNJAR, (r. 1981.) umro 24.1.2020. u Koprivnici. Sprovod je 26.1.2020. u 14.30 sati u Repašu.
 5. TEREZIJA SABOLIĆ, (r. 1934.) umrla 27.1.2020. u Repašu. Sprovod je 28.1.2020. u 12.30 sati u Repašu.
 6. STJEPAN HAJDUKOVIĆ, (1940.) umro 1.2.2020. u Molvama. Sprovod je 3.2.2020. u 10 sati u Molvama.
 7. MATO IVANČAN, (r.1937.) umro 3.2.2020. u Štaglincu. Sprovod je 5.2.2020. u 11 sati u Repašu.
 8. MATIJA TUBA, (r. 1935.) umro 6.2.2020. u Klenovniku. Sprovod je 8.2.2020. u 13 sati u Molvama.
 9. IVAN GAŠPARIĆ, (r. 1951.) umro 13.2.2020. u Koprivnici. Sprovod je 15.2.2020. u 15 sati u Molvama.
 10. IVAN IVANČAN, (r. 1931.) umro 15.2.2020. u Virju. Sprovod je 16.2.2020. u 14 sati u Molvama.
 11. MARTA KOKŠA, (r. 1930.) umrla 17.2.2020. u Njemačkoj. Sprovod je 22.2.2020. u 15 sati u Molvama.
 12. JELENA LONČAR, (r. 1984.) umrla 2.3.2020. u Koprivnici. Sprovod je 4.3.2020. u 13 sati u Molvama.
 13. IVICA CENKOVČAN, (r. 1949.) umro 4.3.2020. u Molvama. Sprovod je 5.3.2020. u 14.30 sati u Molvama.
 14. STJEPAN NAĐANDER, (r. 1949.) umro 7.3.2020. u Repašu. Sprovod je 8.3.2020. u 14.30 sati u Repašu.
 15. JOSIP KRZNARIĆ, (r. 1942.) umro 8.3.2020. u Molvama. Sprovod je 9.3.2020. u 115.30 sati u Molvama.
 16. ANA HONTIĆ, (r. 1940.) umrla 9.3.2020. u Hlebinama. Sprovod je 10.3.2020. u 16 sati u Molvama.
 17. KATARINA LOVRIČEK, (r. 1946.) umrla 15.3.2020. u Koprivnici. Sprovod je 16.3.2020. u 15 sati u Molvama.
 18. IVAN LUKIĆ, (r. 1947.) umro 16.3.2020. u Koprivnici. Sprovod je 18.3.2020. u 15.30 sati u Molvama.
 19. PETAR GREGURIĆ, (r. 1963.) umro 9.4.2020. u Koprivnici. Sprovod je 10.4.2020. u 16 sati u Molvama.
 20. STJEPAN LONČAR, (r. 1923.) umro 22.4.2020. u Gornjoj Šumi. Sprovod je 23.4.2020. u 16 sati u Molvama. 
 21. ĐURO POPEC, (r. 1943.) umro 29.4.2020. u Koprivnici. Sprovod je 30.4.2020. u 11 sati u Molvama.
 22. KATARINA ŠTAUBER, (r. 1931.) umrla 1.5.2020. u Koprivnici. Sprovod je 2.5.2020. u 10 sati u Molvama.
 23. MARTA GAZDEK, (r. 1933.) umrla 17.5.2020. u Molvama. Sprovod je 18.5.2020. u 11 sati u Molvama.
 24. MARICA JENDRAŠINKIN, (r. 1937.) umrla 22.5.2020. u Molve Gredama. Sprovod je 23.5.2020. u 13 sati u Molvama.
 25. MARTA KOLARIĆ, (r. 1941.) umrla 24.5.2020. u Koprivnici. Sprovod je 26.5.2020. u 15 sati u Repašu.
 26. ZDRAVKO KOSANOVIĆ, (r. 1967.) umro 24.5.2020. u Švicarskoj. Sprovod je 27.5.2020 u 13 sati u Molvama.
 27. JOSIP LONČAR, (r. 1935.) umro 8.6.2020. u Koprivnici. Sprovod je 12.6.2020. u 13.00 u Molvama.
 28. ANA ŠPOLJAR, (r. 1925.) umrla 16.6.2020. u Virju. Sprovod je 17.6.2020. u 13 u Molvama.
 29. MIRA HUSKIĆ, (r. 1968.) umrla 18.6.2020. u Zaprešiću. Sprovod je 20.6.2020. u 16 sati u Molvama.
 30. MATO KOPRIČANEC, (r. 1948.) umro 29.6.2020. u Virju. Sprovod je 1.7.2020. u 11 sati u Molama.
 31. MATO POPEC, (r. 1938.) umro 23.7.2020. u Koprivnici. Sprovod je 24.7.2020. u 15 sati u Molvama.
 32. DAVOR ŠANJIĆ, (r. 1970.), umro 17.7.2020. u Njemačkoj. Sprovod je 29.7.2020. u 11 sati u Molvama.
 33. ANGJELA KOPRIČANEC (r. 1941.), umrla 7.8.2020. u Rijeci. Sprovod je 10.8.2020. u 15 sati u Molvama.
 34. DRAGICA HUNJET (R. 1943.), umrla 17.8.2020. u Bjelovaru. Sprovod je 19.8.2020. u 11 sati u Molvama.
 35. MARIJA HASAN (r. 1929.), umrla 24.8.2020. u Đurđevcu. Sprovod je 25.8.2020. u 15 sati u Molvama.
 36. MARIJA MAGJEREC (r. 1943.), umrla 2.9.2020. u Molvama. Sprovod je 5.9.2020. u 11 sati u Molvama.
 37. VLADO POPEC (r. 1966.), umro 12.9.2020. u Koprivnici. Sprovod je 15.9.2020. u 15 sati u Molvama.
 38. FANIKA KOLARIĆ (r. 1936.), umrla 17.9.2020. u Virju. Sprovod je 18.9.2020. u 15 sati u Molvama.
 39. IVAN GREGURIĆ (r. 1940.), umro 28.9.2020. u Koprivnici. Sprovod je 30.9.2020. u 12 sati u Repašu.
 40. IVICA KOMPES (r. 1942.), umro 9.10.2020. u Studgartu. Sprovod je 15.10.2020. u 11 sati u Molvama.
 41. KATARINA KRANJĆEV (r. 1957.), umrla 8.10.2020. u Hamburgu. Sprovod je 17.10.2020. u 14 sati u Molvama.
 42. MATO HONTIĆ (r. 1953.), umro 6.11.2020. u Koprivnici. Sprovod je 7.11.2020. u 14 sati u Molvama.
 43. MATO MAGJEREC (r. 1943.), umro 17.11.2020. u Đurđevcu. Sprovod je 18.11.2020. u 12 sati u Molvama.
 44. ANA PETRINIĆ (r. 1941.), umrla 17.11.2020. u Molvama. Sprovod je 18.11.2020. u 13 sati u Molvama.
 45. DRAGUTIN BALOGOVIĆ (r. 1935.), umro 18.11.2020. u Molvama. Sprovod je 19.11.2020. u 14 sati u Molvama.
 46. ĐURO LUKAČIN (r. 1942.), umro 19.11.2020. u Molvama. Sprovod je 20. 11. 2020. u 14 sati u Molvama.
 47. MARIJA FRANJO (r. 1932.), umrla 28.11.2020. u Novigradu Podravskom. Sprovod je 30.11.2020. u 11 sati u Molvama.
 48. IVAN CENKOVČAN (r. 1931.), umro 20.12.2020. u Herešinu. Sprovod je 21.12.2020. u 11 sati u Repašu.

Vjenčani

 1. ANDRIJA MOLNAR I LEA CAR, 20.6.2020. u Molvama.
 2. EMIL KOLARIĆ I KLAUDIJA CENKOVČAN, 4.7.2020. u Molvama.
 3. ZVONIMIR CESARIĆ I DIANA KIŠ, 12.9.2020. u Molvama.
 4. DOMINIK SOKAČ I LANA MARGARETA JAKOVIĆ, 19.9.2020.
 5. VALENTINO BELAVIĆ I DRAGICA LODETA, 26.9.2020. u Molvama.
 6. ŽELJKO GAZDEK I IVANA IVANČAN, 10.10.2020. u Molvama.
 7. IGOR PRILIKA I ANDREA FRANJO, 19.12.2020. u Molvama.