Sakramenti

Umrli

 1. TOMISLAV KOVAČIĆ (r. 1983.), umro 1.1.2023. u Zagrebu. Sprovod je 4.1.2023. u 14 sati u Molvama (pokojnik izvan naše Župe).
 2. JOSIP LODETA (r. 1936.), umro 20.1.2023. u Repašu. Sprovod je 21.1.2023. u 14 sati u Repašu.
 3. JOSIP KIŠ (r. 1955.), umro 10.2.2023. u Molvama. Sprovod je 11.2.2023. u 14 sati u Molvama.
 4. MARTA ŠANJIĆ (r. 1935.), umrla 17.2.2023. u Virju. Sprovod je 18.2.2023. u 14 sati u Molvama.
 5. ANA VARGA (r. 1938.), umrla 20.2.2023. u Virju. Sprovod je 21.2.2023. u 14 sati u Molvama.
 6. IVAN CENKOVČAN (r. 1957.), umro 20.2.2023. u Molvama. Sprovod je 22.2.2023. u 14 sati u Molvama.
 7. MIRKO FRANJO (r. 1959.), umro 27.2.2023. u Virju. Sprovod je 28.2.2023. u 13 sati u Molvama (pokojnik izvan naše Župe).
 8. STJEPAN ĐUKIN (r. 1955.), umro 4.3.2023. u Molvama. Sprovod je 6.3.2023. u 14 sati u Molvama.
 9. ŠTEFICA KOSANOVIĆ (r. 1974.), umrla 8.3.2023. u Švicarskoj. Sprovod je 11.3.2023. u 10.30 sati u Molvama.
 10. JOSIP RUŠAK (r. 1960.), umro 25.3.2023. u Koprivnici. Sprovod je 28.3.2023. u 11 sati u Repašu.
 11. ANA KOLARIĆ (r. 1937.), umrla 6.4.2023. u Koprivnici. Sprovod je 8.4.2023. u 11 sati u Repašu.
 12. ANKA JAKOVIĆ (r. 1938.), umrla 25.5.2023. u Koprivnici. Sprovod je 27.5.2023. u 10 sati u Molvama.
 13. ŠTEFANIJA KUZMIĆ (1956.), umrla 2.7.2023. u Đurđevcu. Sprovod je 4.7.2023. u 11 sati u Molvama (pokojnik izvan naše Župe).
 14. MARTA KOLARIĆ (r. 1934.), umrla 6.7.2023. u Zagrebu. Sprovod je 8.7.2023. u 15 sati u Molvama.
 15. SLAVA KRANJEC (r. 1931.), umrla 10.7.2023. u Đurđevcu. Sprovod je 11.7.2023. u 16 sati u Molvama.
 16. ANA PETRINIĆ (r. 1935.), umrla 16.7.2023. u Koprivnici. Sprovod je 17.7.2023. u 17 sati u Repašu.
 17. MARIJA ČIMIN (r. 1932.), umrla 27.7.2023. u Repašu. Sprovod je 29.7.2023. u 11 sati u Repašu.
 18. MARIJA IŠTVAN (r. 1954.), umrla 4.8.2023. u Koprivnici. Sprovod je 5.8.2023. u 16 sasti u Molvama.
 19. ANA KIŠ (r. 1956.), umrla 14.8.2023. u Koprivnici. Sprovod je 17.8.2023. u 11 sati u Molvama.
 20. MARTIN VEDRIŠ (r. 1957.), umro 13.8.2023. u Gabajevoj Gredi. Sprovod je 17.8.2023. u 12 sati u Molvama.
 21. MARA MARIĆ (r. 1936.), umrla 31.8. 2023, u Koprivnici. Sprovod je 2.9.2023. u 15 sati u Molvama.

Kršteni

 1. FRANKA LONČAR, rođena 15.10.2022., kći Stjepana i Martine Lončar, krštena 19.2.2023. u Molvama.
 2. TEONA-SOFIJA VUJKOVIĆ, rođena 6.8.2022., kći Ivana Votuc i Jelene Vujković, krštena 15.4.2023. u Molvama.
 3. RAFAEL KOLAR, rođen 22.11.2022., sin Vjekoslava i Petre Kolar, kršten 22.4.2023. u Molvama.
 4. LORENA MARKOV, rođena 5.2.2023., kći Darka i Marine Markov, krštena 13.5.2023. u Molvama.
 5. VIKTOR CESTAR, rođen 17.8.2022., sin Marka i Maje Cestar, kršten 17.6.2023. u Molvama.
 6. OLIVER VARGIĆ, rođen 5.4.2023., sin Filipa i Marine Vargić, kršten 15.7.2023. u Molvama.
 7. TEO GREGURIĆ rođen 26.5.2023., sin Bernarda i Samanthe Gregurić, kršten 26.8.2023. u Molvama.

Vjenčani

 1. GABRIEL RADIĆ i IVANA KOLARIĆ, vjenčani 6.5.2023. u Molvama.
 2. DOMINIK KEČKEŠ i KATARINA ŽUFIKA, vjenčani 6.5.2023. u Molvama.
 3. SAMUEL LUKE WILLETTS i IVA KOLAR, vjenčani 20.5.2023. u Molvama.
 4. MARKO CESTAR i MAJA PINTAR, vjenčani 17.6.2023. u Molvama.
 5. LUKA BRLEK i LUCIJA POSAVEC, vjenčani 19.8.2023. u Molvama.
 6. MIROSLAV BAČIĆ i PETRA IVANČAN, vjenčani 9.9.2023. u Molvama.
 7. TOMISLAV IVANČAN i KATARINA KOPRIČANEC, vjenčani 16.9.2023. u Repašu.

Skip to content