Sakramenti

Kršteni

 1. JAKOV ČELIK sin Mladena i Irene Čelik. Kršten 12.1.2020. u Molvama.
 2. ELA SALAJ kći Damira i Duške Salaj. Krštenje 22.2.2020. u Molvama.

Umrli

 1. MIJO VARGIĆ, (r. 1938.) umro 1.1.2020. u Molvama. Sprovod je 2.1.2019. u 12 sati u Molvama.
 2. MARIJAN PETRINIĆ, (r. 1963.) umro 1.1.2020. u Molvama. Sprovod je 2.1.2020. u 13 sati u Molvama.
 3. IVAN KOPRIČANEC, (r. 1950.) umro 12.1.2020. u Austriji. Sprovod je 18.1.2020. u 14 sati u Molvama.
 4. ŽELJKO ŠIGNJAR, (r. 1981.) umro 24.1.2020. u Koprivnici. Sprovod je 26.1.2020. u 14.30 sati u Repašu.
 5. TEREZIJA SABOLIĆ, (r. 1934.) umrla 27.1.2020. u Repašu. Sprovod je 28.1.2020. u 12.30 sati u Repašu.
 6. STJEPAN HAJDUKOVIĆ, (1940.) umro 1.2.2020. u Molvama. Sprovod je 3.2.2020. u 10 sati u Molvama.
 7. MATO IVANČAN, (r.1937.) umro 3.2.2020. u Štaglincu. Sprovod je 5.2.2020. u 11 sati u Repašu.
 8. MATIJA TUBA, (r. 1935.) umro 6.2.2020. u Klenovniku. Sprovod je 8.2.2020. u 13 sati u Molvama.
 9. IVAN GAŠPARIĆ, (r. 1951.) umro 13.2.2020. u Koprivnici. Sprovod je 15.2.2020. u 15 sati u Molvama.
 10. IVAN IVANČAN, (r. 1931.) umro 15.2.2020. u Virju. Sprovod je 16.2.2020. u 14 sati u Molvama.
 11. MARTA KOKŠA, (r. 1930.) umrla 17.2.2020. u Njemačkoj. Sprovod je 22.2.2020. u 15 sati u Molvama.
 12. JELENA LONČAR, (r. 1984.) umrla 2.3.2020. u Koprivnici. Sprovod je 4.3.2020. u 13 sati u Molvama.
 13. IVICA CENKOVČAN, (r. 1949.) umro 4.3.2020. u Molvama. Sprovod je 5.3.2020. u 14.30 sati u Molvama.
 14. STJEPAN NAĐANDER, (r. 1949.) umro 7.3.2020. u Repašu. Sprovod je 8.3.2020. u 14.30 sati u Repašu.
 15. JOSIP KRZNARIĆ, (r. 1942.) umro 8.3.2020. u Molvama. Sprovod je 9.3.2020. u 115.30 sati u Molvama.
 16. ANA HONTIĆ, (r. 1940.) umrla 9.3.2020. u Hlebinama. Sprovod je 10.3.2020. u 16 sati u Molvama.
 17. KATARINA LOVRIČEK, (r. 1946.) umrla 15.3.2020. u Koprivnici. Sprovod je 16.3.2020. u 15 sati u Molvama.

Vjenčani