Druga u nizu od pet prvih subota u čast Bezgrešnom Srcu Marijinu

OBJAVLJENO:

U našoj župi proslavili smo drugu u nizu od pet prvih subota u čast Bezgrešnom Srcu Marijinu, 6. 6. 2020. godine. S nama su trebali biti u zajedništvu članovi Vojske Bezgrešne zapadne Hrvatske(Riječka nadbiskupija, Porečko-pulska i Gospićko-senjska biskupija). I ovu su subotu vjernici u Marijinu svetištu biti zajedno u duhu s hodočasnicima koji nisu mogli doći, ali su dio naše zajedničke pobožnosti.

U ovu drugu subotu u lipnju obnovili smo svoj žar predanja i posvetu Bezgrešnom Srcu Marijinu, svoj žar života s Bezgrešnom, posvijestili smo si cilj i svrhu življenja života kao članovi Vojske Bezgrešne – posvećenje. U Knjizi Otkrivenja čitamo: ,,Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta” (Otk 3, 15-16). Ugrijmo svoju ljubav na ljubavi Srca Marijina do punine plamena Duha Svetoga koji daruje svaki žar vatre koja gori punom silinom i smislom svojega postojanja. Njezina će nas ljubav ohrabriti u predanju i življenju svrhe postojanja kao članova Vojske Bezgrešne.

Naša je svrha, kako čitamo u Statutu udruge Vojske Bezgrešne, u 2. i 3. članku: ,,Svrha Vojske Bezgrešne, sveopća kao što je i njezino poslanje, sastoji se u suradnji na obraćenju i posvećenju svih ljudi, nastojeći ponajviše proslaviti Presveto i nerazdijeljeno Trojstvo (usp. LG 69). Članovi Vojske Bezgrešne žive osobni krsni poziv prihvaćajući Spasiteljev dar s križa: ‘Evo ti Majke’ (usp. Iv 19, 27) te se potpuno povjeravaju i daruju Bezgrešnoj u pogledu vlastite posvete, kako bi surađivali u Njezinu majčinskom poslanju usmjeravanja svakoga ljudskog srca prema Kristu. Isti Krist na Kalvariji izvršava prvi čin povjerenja, kad je Mariju dao učeniku i učenika Mariji (usp. Iv 19, 25-27), tako da je život učenika, od onog trenutka, obilježen Njezinom majčinskom prisutnošću (usp. RM 45). Jedan od načina na koji se u povijesti Crkve vršilo i iskazivalo posebno povjeravanje čovjeka Kristovoj Majci (usp. RM 45) je onaj sv. Maksimilijana Kolbea. On je živio u jedinstvenom životnom i dinamičkom odnosu s Marijom, podrazumijevanom kao „preobrazba u Nju”, odnosno „postati Ona” (SK 508), kako bi se dostiglo savršenije jedinstvo s Kristom i kako bi ga se pokazalo svakome čovjeku, kao što je to učinila Ona. Potpuno darivanje sebe samih Bezgrešnoj, u duhu Vojske Bezgrešne, jest odgovorna i dinamička obveza življenja nasljedovanja Krista po Marijinu primjeru, za rast u vjeri, nadi i ljubavi, tako da se stavimo u službu Njegova spasenjskog poslanja.”

Bezgrešna, naša Majka vodi nas putem koji po predanju Njezinu Srcu vodi u zajedništvo s Njezinim Sinom. Darivajući joj svoje srce, svoje potrebe, obitelji, domovinu kao i sve nakane koje crkva preporuča u naše molitve darujmo joj sebe i sve svoje moleći posvetnu molitvu Njezinu Bezgrešnom Srcu:

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja, tvojemu Bezgrešnom Srcu posvećujem i predajem čitavo svoje biće: svoje misli, riječi i djela. Raspolaži sa mnom i sa svim što mi pripada sada i u vječnosti na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta. 
Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti dostojno moga krsnog posvećenja da neopozivo pripadam svome Otkupitelju. Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga! Neka se u meni i u svemu vrši volja Božja! Amen!

Skip to content