MARIJINO SVETIŠTE U MOLVAMA PRIDRUŽILO SE MARIJANSKOM ZAVJETU ZA DOMOVINU

OBJAVLJENO:

Molve – Koprivnica – Reka – Ludbreg – 24. i 25. 6. 2019.

U petak 31. 5. 2019. godine u Razvojnom centru u Tomašićevoj 10 u Zagrebu održan je sastanak predsjednika Bratovštine gospodina Anđelka Đereka i tajnice Bratovštine Marine Garić sa župnikom Župe Uznesenja BDM i čuvarom svetišta u Molvama o. Zdravkom Tubom. Čuvar Marijina svetišta o. Zdravko iskazao je interes za povezivanje poznatog Marijana svetišta u Podravini sa zavjetnim hodočašćem za domovinu. Dogovoreno je kako će se župljani župe i svetišta Molve, kao i okolnih župa u Podravini priključiti hodočašću hodom od svetišta u Molvama do Reke. Hod će započeti 24. lipnja 2019. svetom misom u 7.00 sati u svetištu u Molvama. Zatim će se krenuti prema Reki, gdje će se pridružiti glavnoj ruti i 25. lipnja 2019. zajedno nastaviti hod do svetišta Krvi Kristove u Ludbregu.

Pozivamo sve, osobito stanovnike mjesta Molve i obližnjih mjesta da se pridruže i time doprinesu da i ovo Marijino svetište u Podravini postane dio rute Marijanskog zavjeta za Domovinu.

https://www.marijanskizavjet.hr/marijansko-svetiste-molve-u-podravini-pridruzuje-se-hodocascu-marijanski-zavjet-za-domovinu/?fbclid=IwAR3rzk4IbvXMAGvQ1HjvqsMBA80WNCcR-6yUKHIJQkcgePOT2igyOJf0VyY

Skip to content