CRTICE IZ POVIJESTI ŽUPE (2.)

OBJAVLJENO:

Ove godine spominjemo se podizanja križa (pila), na raskrižju putova kod “Meridijana”, kao i gradnje kapelice sv. Križa na Ledinama. Zbog dotrajalosti krovnog pokrova ove godine je o trošku Župe temeljito pretresen krov kapelice sv. Križa i pokriven novim crijepom, a načinjena je i nova kapa na tornjiću.

Raspelo (1932.g.) kod “Meridijana” o svom trošku obnovio je g. Damir Brelenci iz Gabejeve Grede. Od srca mu zahvaljujemo na trudu i vremenu. Bog ga blagoslovio!

U župnoj spomenici za godinu 1923., na stranici 86 tadašnji župnik vlč . Stjepan Kovačić zapisao je:

“Godine 1923. vrijedno je napomenuti, da je kod druma, koji vodi na Dravu i koji se spaja sa kolnim putem iz Gornje Šume, dao podignuti jedno lijevano od željeza propelo – na cementnom stalku – blizu se nalazeći gospodar Marić Ivan, iz Ledina kbr. 25. Propelo je blagoslovio domaći župnik dozvolom preč.(asnog) nadb.(iskupskog) duh.(ovnog) stola.

Tek je podignuto to propelo već gradi u Mol. Ledinama, dozvolom preč. nadb. duh. stola, kod svoje kuće kapelicu sv. Križa Ištvan Petar uz malu pomoć tamošnjih Konažara i susjedskih župa. Kapelica je prilično veća i prostranija od one u Repašu i dade se u njoj komotno misiti. No, svod kapelice nije solidno sazidan i bojati se da će se za par godina srušiti. Kapelica blagoslovljena 12. VIII. 1923.

Na pohvalu svih koji su podigli bilo propela, bilo kapelice da su upriličili svečanu proslavu i sjajne ručke. Nagradu, kada tamo župnik misi, dobiva u naravi.

 

Skip to content