DOKTORIRAO O. ŽELJKO PAŠA

OBJAVLJENO:

O. Željko Paša iz Molva, svećenik Družbe Isusove, obranio je na svetkovinu Presvetog Srca Isusova, 7. lipnja na fakultetu Orijentalnih crkvenih znanosti Papinskog orijentalnog instituta u Rimu doktorat iz patrističke teologije. Doktorska disertacija je na engleskom i arapskom jeziku pod naslovom: „Knjiga korisnog biserja: O temeljima vjere i dogmi”, napisana pod vodstvom moderatora prof. dr. Samira Khalila, isusovca iz Bejruta. Disertacija je kritičko izdanje i rekonstrukcija nestorijanske dogmatike Ebeda Jesusa, posljednjeg crkvenoga oca iz sirske patrologije.
Dr. Željko Paša rođen je 1971. u Molvama. Studirao je medicinu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U Družbu Isusovu stupio je 1992. U ljeto 1996. stekao je diplomu iz filozofije na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, a iz teologije na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu u ljeto 2002. U jesen 2004. započinje svoj prvi specijalistički studij u Egiptu, u Kairu, gdje u ljeto 2006. završava studij arapskog jezika i književnosti, te islamskih znanosti. U jesen 2008. počinje magistarski studij iz grčko-patrističke teologije na Papinskom orijentalnom institutu u Rimu gdje je magistrirao u ljeto 2010.

Dr. Željku Paši čestitamo na ovom velikom uspjehu i preporučamo ga u svoje molitve!

Skip to content