OBNOVA RASPELA U REPAŠU

OBJAVLJENO:

Kako se približava Svetkovina Srca Isusova u Repašu postaje sve življe i življe. Nakana nam je bila da do proslave 80. obljetnice od početka gradnje repaške crkve obnovimo sva”križna dreva” (raspela-krajputaše) na području Repaša. Raspelo kod “Šumskog dvora”, na raskrižju državne ceste na početku repaške šume obnovit će vrijedne ruke Katice Hontić i Mirjane Kopričanec.

U slučajnom prolazu prema repaškoj crkvi ovjekovječili smo ih fotografskim aparatom.

Do sada su obnovljena raspela u “Steklarcu” i kod područne škole. Raspelo u Steklarcu obnovili su: Obitelj Bratec Nade i Vlade i Martine Gazdek, a raspelo kod škole Vlado i Martina Gazdek i Jelica Kolarić. Bog sve blagoslovio!

 

Skip to content