OBNOVA FILIJALNE CRKVE U REPAŠU – informacije

OBJAVLJENO:

Na Uskrsnu srijedu, 11. travnja 2012., započela je obnova unutrašnjosti filijalne crkve Srca Isusova u Repašu. Posljednja obnova bila je pred 26 godina. Sadašnjom obnovom pripremamo se na 80. obljetnicu od početka gradnje crkve u Repašu, koju ćemo proslaviti na Svetkovinu Srca Isusova 2013. godine. U međuvremenu završili su radovi na uređenju okoliša crkve.

U planiranju radova na unutrašnjosti odredili smo sljedeću dinamiku izvođenja radova:

1. TJEDAN: postavljanje skele.

2. TJEDAN: saniranje stropa i žbukanje zida u prezbiteriju; žbukanje oštećenja podnožja zidova (cokla); početak ostakljivanja prozora; izvođenje instalacija u novom sanitarnom čvoru i pripremanje za polaganje pločica, prekrajanje i tapeciranje crkvenih klupa.

3. TJEDAN: završetak sanacije stropa u crkvi; početak soboslikarskih radova; polaganje pločica u sanitarnom čvoru i postavljanje sanitarija; završetak ostakljivanja.

4. TJEDAN: završetak soboslikarskih radova; početak čišćenja crkve.

5. TJEDAN: namještanje crkve

Skip to content