2. SALON VJERSKE FOTOGRAFIJE

OBJAVLJENO:

Molvarski likovni krug – Molve i

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve

organiziraju

 2. SALON VJERSKE FOTOGRAFIJE

„Žena majka i vjera“

 

Pravila Salona

 1. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju svi fotografi, amateri i profesionalci, samostalni autori i članovi foto-klubova.
 2. Tema salona je:  „Žena majka i vjera“.

 

Odabirom  teme  želi  se  naglasiti povezanost žene majke i njezinog doživljaja duhovnog i sakralnog, kao i prenošenje stečenog duhovnog iskustva svome potomstvu. Autori svojim fotografijama iskazuju i vrednuju pozitivan odnos majke i djeteta u odnosu prema transcendentom. Tematski krug doživljaja duhovnog gleda se univerzalno, bez omeđenja na neku od konkretnih vjera ili religija. Odabir teme ide i za tim da naglasi neodvojivost čovjeka – kao  duhovnog bića – od svoje majke, ali i transcendentnog.  Čovjek, osim što dobiva vjeru kao dar, on ju dijelom i baštini od svoje majke, koja mu je predaje kroz tradiciju i odgoj.

Autori će u odabiru fotografija nastojati pozitivno vrednovati povezanost žene i majke sa

sakralnim i duhovnim.

 1. Svaki autor može sudjelovati na natječaju s najviše 4 pojedinačne fotografije u crno bijeloj ili kolor tehnici.
 2. Zadani format fotografija je 20x30cm, koje su pripremljene za izlaganje na kartonskoj podlozi ne debljoj od 1 mm,dimenzija podloge 30×40 cm, a šalju se na adresu:

Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – Molve,

Virovska 21, 48327 Molve

 1. Uz fotografije potrebno je priložiti i ispunjenu {simpledownload href=/prijavnica.pdf}prijavnicu{/simpledownload}, a na poleđini svake fotografije naznačiti:

a)redni broj fotografije koji odgovara broju na prijavnici

b)naziv fotografije

c)ime i prezime autora, adresa, e-mail adresa

d)pripadnost klubu, ako je autor član kojeg foto-kluba.

 1. Kotizacija za sudjelovanje na 1. Salonu vjerske fotografije je 50 kn, šalje se zajedno s fotografijama i prijavnicom.
 2. Paketi se primaju bez tereta otkupnine, a oni pristigli bez prijavnice i kotizacije neće se uzimati u obzir. Na paketu naznačiti: Za 2. Salon vjerske fotografije
 3. Organizator se obvezuje s primljenim materijalima postupati krajnje odgovorno i oprezno te ih vratiti autorima do kraja siječnja 2013. godine.
 4. Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv i bez naknade dozvoljava organizatoru reprodukcije i objavljivanja za potrebe promidžbe ovog salona odnosno vjerskog turizma župe, osim ako autor to izričito ne zabrani pismeno.
 5. Organizator će svakom autoru dostaviti katalog salona na adresu iz prijavnice.
 6. Izložba će se održati u galeriji Molvarskog likovnog kruga. Otvorenje izložbe je 12.10.2012. godine.
 7. Fotografije za izložbu odabire Ocjenjivački sud salona od 3-5 članova.
 8. Ocjenjivački sud će dodijeliti prvu, druge i treće nagrade te do tri pohvale za pojedinačne fotografije.
 9. Sve odluke ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.
 10. Podrazumijeva se da sudjelovanjem na ovom salonu svaki autor prihvaća sve uvjete ovog natječaja.

 Kalendar salona:

 

Posljednji dan za predaju fotografije je nedjelja 24. rujna 2012.

Žiriranje fotografija 26. rujna 2012.

Objava rezultata 28. rujna 2012.

 

otvorenje izložbe 12.10.2012.

povrat radova do 31.01.2013.

Prijavnicu i detaljne informacije o Natječaju možete vidjeti na web stranicama župe Molve: localhost/jtransfer ili kontaktirati organizatora na e-mail: zvonko.istvan@kc.t-com.hr

 Organizacijski odbor Salona

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Skip to content