Zavjetna kapelica Majke Božje Molvarske

KRATKA POVIJEST

Zavjetna kapelica Majke Božje Molvarske u kojoj se nalazi čudotvorni kip Majke Božje Molvarske izgrađena je na mjestu srušene župne crkve 1900. godine.

Tadašnji župnik Blaž Tomašić srušio je staru proštenjarsku župnu crkve, oko 1890. godine, čime je osiromašena duhovna baština i sakralna umjetnost sjeverozapadne Hrvatske. Stara (srušena) župna crkva imala je tri oltara. Bila je duga dvadesetpet i široka osam metara: debelih i čvrstih zidova, s drvenim tornjem u pročelju i krovištem prekrivenim šindrom. Iz ovog kratkog opisa porušene župne crkve možemo samo zamisliti kako bi izgledao da je sačuvan ovaj srednjovjekovni spomenik i najstarija crkva Srednje Podravine.

Nova župna crkva, u kojoj se i danas okupljaju vjernici i hodočasnici, iako velika i lijepa nije ostavljala u miru župnika Blaža Tomašića te je on uz pomoć velikodušnih vjernika i hodočasnika sagradio zavjetnu kapelicu Majke Božje Molvarske. Kapelica je sagrađena u stilu neogotike. Pet godina kasnije dozidana joj je sakristija, a na krovište je postavljen kameni kip Majke Božje – Bezgrešne.

Čudotvorni kip Majke Božje Molvarske od te se 1900. godine svake godine u velikoj procesiji na svetkovinu Uznesenja BDM, 15. kolovoza (Veliku Gospu – Velike Meše) prenosi u župnu crkvu i u njoj ostaje do blagdana Rođenja BDM (Male Gospe – Male Meše).

Već sljedeće godine, 7. srpnja 1901., (prva nedjelja u srpnju – Nedjelja Srpnjica) čudotvorni kip Majke Božje Molvarske u svečanoj je procesiji prenesen, duž Marijanske ulice, iz župne crkve u novosagrađenu kapelicu, uz prisutnost 10 000 vjernika iz cijele Podravine, Zagreba, Koprivnice, Križevaca, Bjelovara, Virovitice i susjednih mađarskih krajeva, što je zabilježio Katolički list od 25. srpnja 1901. godine. 

U proljeće 2019. godine obnovljen je i uređen vanjski dio svetišta (popločana je staza, postaljene su klupe i rasvjeta) čime je omogućena prisutnost većeg broja vjernika na redovitim i proštenišnim euharistijskim slavljima.

ARHITEKTURA

Osnova kapelice bila je predviđena kao jednostavna jednobrodna građevina neogotičkog stila sa naknadno prigrađenom masom apside i elegantnim četverougaonim zvonikom što se diže ispred srednjeg dijela pročelja. Zvonik nadvisuje olovna kapa vitkih linija nad kojom je postavljena željezna jabuka s križem od kovanog željeza.
Pročelje kapelice naglašeno je zvonikom jednostavne čvrste mase, u prizemlju je rastvoren samo jednim šiljatolučnim ulaznim otvorom te je ukrašen motivom stilizirane kamene rustike. Isti se motiv, naglašen svijetlom bojom ponavlja na svim vanjskim bridovima kapelice te nešto manjih dimenzija oko svih otvora i niša. Pročelje kapelice i zvonika je istaknutim krovnim vijencem gotovo podijeljeno na polovicu.
Oltar kapelice rad je domaćeg majstora, kao i kipovi sv. Petra i Pavla i Raspeće na vrhu oltara, u podnožju kojeg stoje dva anđela koji u kalež prikupljaju Presvetu Krv Isusovu, dok se na pročelju oltarne menze nalazi reljef koji prikazuje duše u čistilištu.

Skip to content