Obavijest

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi točke 1.2. Priloga „Pravila o provedbi postupaka nabave za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“ koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.08.1.3.04.0004 za projekt „Punina života“ te načelu izbjegavanja sukoba interesa, Samostan Uznesenja Blažene Djevice Marije franjevaca konventualaca kao naručitelj objavljuje da je u sukobu interesa, putem povezanih osoba ovlaštene osobe naručitelja, sa sljedećim gospodarskim subjektom:

  • OPG Darko Tuba, Đurđevačka 39, Molve, OIB: 23766248954
Skip to content