VAZMENO BDIJENJE

OBJAVLJENO:

Ovu noć kršćani svega svijeta slave pobjedu nad smrću i obnovu života koja se po Kristovu uskrsnuću proteže na sveukupno stvorenje. Ovo je slavlje izvor i središte našega kršćanskog života, a u njemu Crkva “koja je tijelo Kristovo, bogata raznolikošću milosti, skladna u različitosti svojih članova, sjedinjena divnim ustrojstvom po Duhu Svetom” prinosi molitvu hvale Ocu jer je po svome Sinu nama krivicu oprostio i u svoje nas zajedništvo pozvao.

Vazmeno bdijenje sastoji se od četiri dijela: službe svjetla, službe riječi, krsnog i potvrdnog slavlja te euharistijske službe.

SLUŽBA SVJETLA

Svojim uskrsnućem Krist je raskinuo okove mraka i donio ljudima novo svjetlo. Svijeća zapaljena na ognju znak je toga svjetla koje rasvjetljuje svakoga čovjeka. Kao što ova svijeća razgoni tamu crkve – zgrade u kojoj se nalazimo, tako Krist obasjava tamu svoje Crkve – zajednice koja je Tijelo njegovo.

Ulazeći u crkvu svećenik će tri puta pjevati: “Svjetlo Kristovo”,  a mi ćemo na taj zaziv odgovarati „Bogu hvala“! Poziv je to da se otvorimo svjetlu vjere kako bismo spoznali svojim bićem istinu naše vjere –Svjetlost svijeta, kako je Krista još na početku pri Prikazanju u Hramu nazvao Šimun.

Na plamenu uskrsne svijeće mi ćemo zatim zapaliti svoje svijeće predajući svjetlost jedni drugima, kao što vjeru od drugih primamo i dalje ju predajemo.

Nakon dolaska i odlaganja uskrsne svijeće započinje Hvalospjev uskrsnoj svijeći koji izražava radosni kliktaj Crkve Uskrslomu koji je “svojom smrću uništio našu smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život”. Hvalospjev možete poslušati ovdje.

SLUŽBA RIJEČI

U službi riječi slušat ćemo odlomke iz Staroga i Novoga zavjeta u kojima se otkriva Božji naum spasenja, Njegovo spasiteljsko djelo kroz povijest. On se u čovjekovoj povijesti otkriva kao Prisutan, kao onaj koji želi obnoviti palo čovječanstvo i vratiti mu izgubljenu ljepotu i svetost. Svi događaji Staroga zavjeta vode nas prema punini vremena, prema Kristu koji je Gospodar vjekova, koji je Alfa i Omega, Početak i Svršetak.

KRSNA SLUŽBA

Ulaz Krista u novi život početak je novog života i njegovih vjernika. Taj život primamo sakramentom krštenja po kojem smo se zaodjenuli Kristom živim i postali dionici njegova vazmenog otajstva. Zato u ovoj noći mi krštenici obnavljamo svoj savez, a naša braća katekumeni diljem svijeta se krste uranjajući se u Krista uskrsloga. Spoznati dar svojega krštenja jest temeljni poziv svakoga kršćanina. Neka nam u tom spoznanju pomogne i ova večerašnja krsna služba koja će započeti blagoslovom vode. Neka Bog po svome Duhu djeluje u svima nama tako da postajemo sve sličniji njegovu Sinu u kojega smo kršteni.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA

Preporođeni vodom krštenja i Duhom Svetim postali smo mistično Tijelo Kristovo – Crkva i pozvani smo na Gozbu sa svojim Spasiteljem. Da bismo rasli u onome što smo krštenjem primili on nam se daruje kao hrana u sakramentu euharistije. Blagujući ga uzimamo udjela u njegovom vazmenom otajstvu: rođenju, životu, muci, smrti, uskrsnuću i slavnom uzašašću te primamo Duha Svetoga kako bismo bili zajednica vjere, nade i ljubavi. Neka nam večerašnje blagovanje Tijela Kristovog na koje smo se pripravili ispovijeđu pomogne osjetiti dar zajedništva koji je plod iste ljubavi.

 

Neka u ovoj velikoj i svetoj noći cijelo naše biće i naš život budu preobraženi pobjedom života nad smrću, a znakovi Kristova uskrsnuća i riječi kojima su oni praćeni neka nas nose u slavlju ovoga otajstva. Zato pustimo da nas večeras nosi razmišljanje o riječima i znakovima koje nam donosi bogoslužje kako bismo se mogli aktivno uključiti u zajedništvo cijele Crkve koja ispovijeda i slavi ovo otajstveno bdijenje koje je vrhunac svakog molitvenog časa Crkve!

Skip to content