NOVE SESTRE U FSR-u

OBJAVLJENO:

Na blagdan sv. Elizabete, zaštitnice franjevačkog svjetovnog reda, u kapelici časnih sestara pristupile se u našu franjevačku svjetovnu zajednicu: s. Atonija Kokša,  s. Ivana Vincek,  s. Katica Hontić,  s. Sanja Kolarić i  s. Vesna Premec. Našim novim susestrama čestitamo i želimo obilje Božjeg blagoslova kako u životu tako i u radu. Nek ih uvijek prati onaj naš franjevački:  MIR I DOBRO!

Sv. Franjo je osnovao tri reda u krilu crkve: prvi red – muški,  drugi –   ženski i treći red –  otvoren svim kršćanima u svijetu iz kojeg su nastali i neki treći samostanski redovi.

Kad je govor o trećem redu, onda se tu radi o obraćenicima koji su u svom svakodnevnom životu počeli računati s Bogom. Oni žele na raznovrsne načine i u različitim oblicima, ali u međusobnom životnom zajedništvu, unazočiti karizmu zajedničkog serafskog oca u životu i poslanju Crkve. Franjevački svjetovni red  (FSR) otvoren je svim vjernicima i pripadaju mu muževi i žene, mladići i djevojke, kao i klerici, te Bogu posvećeni svjetovnjaci. Mnogi ljudi pripadali su, pripadaju i danas FSR-u.  Bosanska kraljica Katarina Kotromanić bila je franjevačka trećoredica. Ovo nije nikakva iznimka. U mnoštvu onih koji su pripadali ovom Redu nalazimo i druge poznate osobe, kao npr. sv. Elizabetu Ugarsku i sv. Ljudevita IX, francuskog kralja. FSR-u su pripadali brojni poznati umjetnici i znanstvenici kao što su: Dante, Giotto, Leonardo da Vinci, Cristofor Kolombo, Vasco da Gama itd., zatim brojni svećenici, biskupi, kardinali i pape. Da spomenemo samo imena papa: Pio IX,  Leon XIII,  Pio X,  Benedikt XI,  Pio XI,  Pio XII,  Ivan XXIII. Od kardinala spomenimo Stepinca i Kuharića te našeg biskupa Mrzljaka.

Franjevački se zove stoga što okuplja sve one članove Božjeg naroda – svjetovnjake, redovnike i svećenike – koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškoga.

Svjetovni – stoga što osobe ostaju u svijetu, u svojim obiteljima, na svojim radnim mjestima vršeći dužnosti svojega poziva, svjedočenjem humanog života i hrabrim pothvatima, bilo pojedinačnim bilo zajedničkim, uključuju se u promicanje pravednosti, osobito u području javnog života, preuzimajući na sebe, u skladu sa svojom vjerom, i stvarne obveze.

Red – stoga što se radi o crkvenoj ustanovi u kojoj Crkva, sa svojim autoritetom, odobrava način života, potvrđuje Pravilo i Konstitucije.

Danas u svijetu ima preko milijun članova koji žive franjevačko poslanje po Pravili sv. Franje.

Po uzoru na svog utemeljitelja sv. Franju, članovi FSR-a obvezuju se dublje ostvarivati krsna obećanja, promicati mir, dostojanstvo ljudske osobe i humanije odnose u društvu. Nadahnuti evanđeoskim duhom radosno susreću braću i sestre, posebice one koji su siromašni i na rubu društva. Kao zajednica iza koje stoji Crkva sa svojim autoritetom, FSR služi istoj Crkvi u promicanju evanđeoske poruke preko njezinih oblika evangelizacije. Surađuju i stavljaju se na raspolaganje mjesnoj i općoj Crkvi. Franjevački svjetovnjaci u životu i radu žele živjeti uzornim obiteljskim životom u jednostavnosti i poštenju u svakodnevnom ophođenju s ljudima, te biti odgovorni i zauzeti u društvenim obvezama.

 
Skip to content