UZ SVETKOVINU PRESVETOG TROJSTVA

OBJAVLJENO:

Isus im reče: ” Data mi je sva vlast i na nebu i na zemlji. Idite, dakle i učinte sve ljude mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga… Ja sam svama u sve dane  do svršetka svijeta.” (Mat 28, 16-20)

Ova današnja svečanost, tako važna za svjedočanstvo naše vjere, zapravo je bila uvijek jedan mali križ za svećnike- propovijednike. Sve do jučer svećenici su se osijećali obveznim na propovijedima ponavljati ono što su naučili u školi o Presvetom Trojstvu ali uvijek sa razočaravajućim rezultatima završavajući redovito pozivajući se na  misterij-tajnu, skoro ispričavajući se: ja sam pokušao!

Ova stvar se ne može razumjeti nego samo meditirajući i tako se zaključivao razgovor. Međutim, da bi se radosno doživio ovaj blagdan potrebno je  pažljivo slušati Riječ Božju.

BOG JE S NAMA. Upravo ove riječi nam pomažu da shvatimo kako nije naša jedina i osnovna preokupacija to, da dokažemo kako Bog postoji, niti to, kakav je on, kako izgleda.. Gospodin nam se  danas predstavlja po svojoj Riječi  kao ” Bog s nama” kao onaj koji vodi brigu o nama počevši od onih najpotrebnijih i najsiromašnijih.

Zbog ovog razloga, u prvom čitanju, podsijeća nas  se na to, da je on “Bog gore na nebesima”, ali isto tako “dolje na zemlji”, među nama i s nama i u radostima i u žalostima upregnujući sve snage na putu do konačnog i potpunog susreta s njim. Motiv nam nudi sv. Pavao u drugom čitanju koji prenosi želju da ga se doživljava, promatra i zove Oče, što više “tata” (Abba), koji traži potpuno naše predanje i  povjerenje kao što se dijete s povijerenjem  baca u ruke onih koji su mu život dali.

Na koncu, u evanđelju, obećava nam  da će zauvijek ostati s nama, ” ja sam s vama kroz sve dane do svršetka svijeta”. Upravo, poradi ove sigurnosti da je s nama neprestano, povjerava nam zadaću da to svjedočimo čineći sve ljude njegovim učenicima.

Dakle, svetkovina Presvetog Trojstva svetkovina je jednog Boga koji nije prestao ljubiti svakog od nas  tražeći sve više prostora u nama da pokaže svoju ljubav.

Ovo je naša zadaća danas: reći svijetu da nas Bog ljubi i predavati svijet, potreban ljubavi, Bugu.

Presveto Trojstvo je Bog-Ljubav.  Ovaj proglas, trebao bi svjedočit život naš. 

Skip to content