EXPO 2015

OBJAVLJENO:

Danas se otvara EXPO ( Milano) a zatvara se 31. listopada. To je najveća izložba-izlaganje na svijetu. Sudjeluju najveće a isto tako i najmanje zemlje svijeta (Šteta što tu, tako-rekuć na kućnom pragu, nema Hrvatske). Tema ili sadržaj ove izložbe je hrana, hrana koja život znači. Ovu izložbu prati će različiti događaji, kulturni glazbeni, znastveni i drugi.  Izložba je poticaj da razmišljamo o onima koji danas u svijetu umiru u nedostatku hrane. Upravo, poradi ovog gorućeg problema , na izložbi sudjeluje i crkva. Što više, i sam sv. otac papa će se obratiti prisutnima na otvaranju putem videa. Papa će zasigurno pozvati moćnike svijeta na veću solidarnost među ljudima, na veću pravednost pri raspodjeli hrane…Juš uvijek je puno osoba koje umiru poradi toga što nemaju  hrane. Zemlje koje sudjeluju moraju naći načina kako riješiti taj problem na svjetskoj razini.

Ova izložba je doista, prigoda da se otkrije svijet, narodi i kulture i da shvatimo u ovoj različitosti ljepotu svijeta. To je susret među kulturama i vjerama , mišljenjima, tradicijama i projektima. Za mnoge ovaj događaj je samo za tijelo, međutim za vjernika on je i za dušu. Hraniti dušu znači uključiti u ovo materijalno i sadržaje koji će ispuniti praznine. Praznina je  ne čuti potrebe drugih. Praznina je udaljiti se od usklađenosti sa stvorenim. Praznina je prepustiti se profitu  služeći se korupcijom. Ovaj događaj ispituje, propituje našu savijest: što činiti, kao pojedinci i kao zajednica.

Nadam se da ova tema ishrane (hrane), pod vidom antropologije, duhovnosti i teologije, ostane i postane centar diskusije kako bi svijet bio bolji, pravedniji i zdraviji.

Skip to content