NOVI BLAŽENIK – PAPA PAVAO VI

OBJAVLJENO:

Crkva se priprema za još jedno slavlje. U nedjelju 19. listopada papa Pavao VI  bit će proglašen blaženim. To je papa kojega se posebno sijećamo po tome što je zaključio  Drugi Vatikanski  Koncil.

Ova betifikacija dolazi u trenutku osporavanje serijskih kanonizacija nesljednika sv. Petra  (Ivan 23,  Ivan Pavao Drugi..). Neki osporavatelji govore o papolatriji, o trjufalizmu, spektakularizmu, a drugi smatraju da je papa već zaogrnut božjom milošću i zato mu ne trebaju proglašenja ad hoc. U toliko više što je ovaj papa, nakon smrti, živio manje u sijećanjma vjernika..

Međutim, papa Pavao VI bio je čovjek  silnog nutarnjeg bogastva, pravo blago za Crkvu, neustrašivi pastir. I danas je aktualan po svome  stavu o razvodu brakova, o abortusima. Njegove riječi, govori i spisi, dojimlju se proročki.. Započeo je ono o čemu danas govori Papa Franjo. Njegovi govori  o dijalogu, o  otvaranju Crkve, o ljubavi, o evangelizaciji, nakon toliko godina, danas dobivaju pravo značenje i tek se danas ispravno shvaćaju. “Crkva, govorio je papa Montini prije pola stoljeća, mora voditi dijalog sa svijetom u kojem se nalazi i u kojemu živi; Crkva je riječ, Crkva je poruka, Crkva je razgovor…” Najčuvenija  njegova izjava: “čovjek ne može živjeti bez ljubavi”, poveznica je s pontifikatom pape Franje.

Dominikanski teolog Congar za njega veli da je bio zaljubljenik u Crkvu. “Crkva i njeno jedinstvo bili su Montinijeva ljubav i opsesija”.

Ova beatifikacija je  veliki dar vjernicima kako bi bolje razumjeli i ponovno otkrili, tko je zapravo bio Pavao VI. S pravom možemo reći da je bio veliki učitelj, a još veći i vjerodostojniji  svjedok. Upravo ono što Crkva i ljudi danas najviše trebaju.

Skip to content