NASTAVLJEN RAD PROVINCIJSKOG KAPITULA

OBJAVLJENO:

U ponedjeljak 26. svibnja nastavljen je rad Provincijskog kapitula na kojem je izglasan Četverogodišnji plan i program Provincije.

Četverogodišnji plan i program određuje buduće prioritete, postavlja ciljeve, traži sredstva i preusmjerava snage. Smjernice koje će Provincijska uprava i sva braća Provincije nastojati ostvariti u sljedećem četverogodištu sastavljene su na temelju izvješća raznih povjerenstava na prvom dijelu Kapitula, završnog izvještaja komisije „ad hoc“, na temelju radnog predloška koji je pripremila bivša provincijska uprava, a pri izradi su korišteni i opći dokumenti i smjernice Generalnoga kapitula održanoga 2013. godine. Već u vrijeme održavanja prvog dijela provincijskog kapitula, od strane Generalnog ministra i braće zastupnika postavljen je veliki izazov.

Četverogodišnji plan i program koji je izglasan nastavlja započete i dobro uhodane inicijative prošlih uprava: nužnost međusobnog prihvaćanja i pomirenja, osjećaj solidarnosti samostana prema onima potrebnijima, organiziranje susreta trajne formacije… Uz već dobro zaživjele inicijative, u Provinciji se osjeća potreba za novim usmjerenjima koja bi našu Provinciju trebala voditi ne samo u sljedećem četverogodištu nego i u nešto dužem vremenskom razdoblju. Neki od problema s kojima se suočava cijeli Red pa tako i Hrvatska provincija svetoga Jeronima franjevaca konventualaca su moguća kriza identiteta, napast življenja u prosječnosti i u prilagođavanju svijetu, gubljenje duhovnog i teološkog osjećaja franjevačkog života i poziva; bratstvo u kojem se braća teško ohrabruju izvesti na pučinu, u kojem se bratsko ispravljanje gotovo potpuno izgubilo, u kojem braća osjećaju veću pripadnost župama, grupama ili digitalnim skupinama nego bratstvu; u kojima je bratsko sudioništvo često teoretsko i površno te svećenički aktivizam, koji često zasjenjuje kontemplativni vid naše karizme i osjećaj bratstva; aktivizam koji se ne prevodi u djelovanje prema našoj duhovnoj i kulturalnoj baštini, niti u iskustva novih oblika misijskog djelovanja, evangelizacije i prisutnosti.

Četverogodišnji plan i program ima pet poglavlja u kojima su donesene smjernice i istaknuti prioriteti za djelovanje braće u narednom četverogodištu. Na prvom mjestu je molitveni i bratski život, zatim rad na promicanju duhovnih zvanja potom početna i trajna formacija braće. Posebno poglavlje zauzima naš franjevački apostolat u kojem su posebno istaknute dvije dimenzije koje u bitnome određuju i naš franjevački konventualski identitet, a to je njegovanje antunovskog i kolbeovskog naslijeđa (propovijedanje, karitativno djelovanje, promicanje marijanske pobožnosti, Vojske Bezgrješne i apostolata pisane riječi). Posljednje poglavlje Četverogodišnjeg plana i program zauzimaju misije i nova evangelizacija. Tako se u narednom četverogodištu planira održati Izvanredni provincijski kapitul na temu: “Misije i nova evangelizacija”, potom s Generalnom kurijom istražiti mogućnost otvaranja jedne misijske kuće, samostalno ili u suradnji s nekom drugom provincijom; osnovati Fond za potrebe formacije u najsiromašnijim područjima Reda i njegovati “duh Asiza” u našoj Provinciji kroz ekumenizam i međureligijski dijalog kao sredstvo misijske i evangelizacijske naravi u perspektivi institucionaliziranja spomenutog djelovanja, imajući u vidu da “evangelizacijsko poslanje nužno podrazumijeva dijalog s drugim religijama (RM 55)”.

Skip to content