O. ĐURO HONTIĆ – NOVI DOKTOR TEOLOGIJE

OBJAVLJENO:

Na Papinskom teološkom fakultetu sv. Bonaventure, 15. svibnja 2014. godine, fra Đuro Hontić, franjevac konventualac, obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom: „O. Bonaventura Soldatić, OFMConv (1827-1895), život i djelo“ i time stekao akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje teologije. Voditelj obrane bio je dr. Domenico Paoletti, dekan Papinskog teološkog fakulteta sv. Bonaventure, glavni moderator dr. Tomislav Mrkonjić, dok su u komisiji bili dr. Luciano Bertazzo i  dr. Emil Kumka. Ovom akademskom činu nazočili su doktorandov brat fra Miljenko Hontić, generalni asistent OFMConv i članovi obitelji, fra Josip Blažević, provincijalni ministar OFMConv, članovi provincijske Uprave i studenti Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca te prijatelji i poznanici fra Đure iz Hrvatske i inozemstva.

Nakon pozdrava i molitve doktorand je predstavio svoj doktorski rad koji je podijelio u šest poglavlja. Prvo poglavlje uvodi u povijesno – politički kontekst u kojem je živio i djelovao o. Bonaventura Soldatić, opisujući povijesnu situaciju, društveno – politička previranja u to vrijeme i situaciju u Redu franjevaca konventualaca u XIX. stoljeću. U drugom poglavlju obrađuje biografski profil o. Bonaventure Soldatića od njegovog rođenja do zaređenja za svećenika i postizanja akademskog stupnja doktora teologije. U trećem poglavlju obrađuje djelovanje o. Bonaventure kao provincijalnog ministra Provincije Dalmato – Patavine. U to je vrijeme na otoku Cresu o. Bonaventura otvorio gimnaziju i novicijat te je zaslužan za obnovu crkve sv. Franje u Splitu. Četvrto poglavlje obrađuje život i djelovanje o. Bonaventure najprije kao generala Reda franjevaca konventualaca i kasnije kao naslovnog nadbiskupaSofije sve do njegove smrti 1895. godine. U petom poglavlju fra Đuro opisuje situaciju u Redu franjevaca konvenualaca donoseći prikaz dokumenata kanonskih vizitacija koje su bile važne za obnovu Reda. U šestom poglavlju obrađuje nastojanje o. Bonaventure oko obnove zajedničkog života braće (vita communis perfecta), u čemu je i uspio budući da je tek nakon dvadeset i pet godina ponovno slavljen Generalni kapitul Reda.

Fra Đuro Hontić rođen je 10. listopada 1959. godine u Molvama. Prve privremene zavjete položio je 26. listopada 1980. godine, svečane zavjete 4. listopada 1984. godine, a za svećenika je zaređen 29. lipnja 1986. godine u Zagrebu. Prvo mjesto njegovog svećeničkog djelovanja bio je Sisak, a zatim dolazi u Zagreb gdje osim pastoralnog djelovanja, na Institutu za kršćansku duhovnost stječe diplomu iz duhovnosti.Nakon nekoliko godina pastoralnog iskustva odlazi na poslijediplomski studij na Papinsko sveučilište Antonianum u Rimu na kojem 1992. godine magistrira duhovnost. U isto vrijeme obavlja dužnost vicerektora u Kolegiju franjevaca konventualaca „Seraphicum“ u Rimu. Nakon povratka u Hrvatsku obavljao je dužnosti župnika, najprije u župi sv. Maksimilijana Kolbea na Bijeniku u Zagrebu, a zatim u župi sv. Antuna Padovanskog u Novom Marofu. Na Redovitom provincijskom kapitulu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, 8. ožujka 2006. godine, izabran je za provincijalnog ministra. Na izbornoj skupštini CEC-a, 16. travnja 2009. godine, izabran je za predsjednika Srednjoeuropskog cetusa/konferencije (CEC – Conferentia Europae Centralis) Reda franjevaca konventualaca. Nakon završene službe provincijalnog ministra, od 2010. godine do danas, obavlja službu ispovjednika za hrvatski, slovenski i njemački jezik u Bazilici sv. Petra u Vatikanu.

U ime cijele župne zajednice čestitamo o. Đuri Hontiću na ovom velikom uspjehu!

Skip to content