IZABRANA UPRAVA HRVATSKE PROVINCIJE SV. JERONIMA FRANJEVACA KONVENTUALACA

OBJAVLJENO:

Na redovitom kapitulu Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, dana 13. ožujka 2014.  izabrana je nova uprava Provincije.

U Definitorij Ministra provincijala na četverogodišnji mandat izabrani su:

O. Martin Jaković, definitor i vikar Provincije
O. Ferdinand Ćavar, definitor
O. Tomislav Glavnik, definitor i provincijski ekonom
O. Nikola Šantek, definitor i tajnik Provincije
O. Željko Klarić, definitor i provincijski egzaktor

Nova uprava

Skip to content