OTVOREN NATJEČAJ ZA 4. SALON VJERSKE FOTOGRAFIJE

OBJAVLJENO:

4-salon-vjerske-fotografije-LOGO-boja-1Molvarski likovni krug i župa Uznesenja BDM – Molve objavili su natječaj za 4. salon vjerske fotografije pod nazivom “Žena majka i vjera”. Pravo sudjelovanja na izložbi imaju fotografi amateri, profesionalci, samostalni autori ili članovi foto-klubova iz Hrvatske i inozemstva.
Svaki autor može sudjelovati na natječaju s najviše 4 pojedinačne fotografije u crno bijeloj ili kolor tehnici za svaku temu, ukupno 8 fotografija. Fotografije izlagane na prijašnjim Salonima kao i fotografije koje ne odgovaraju zadanim temama, te fotografije neodgovarajuće kvalitete neće se žirirati.
Zadani format fotografija je JPG 300×200 mm – 300 dpi.
Propozicije i prijavnicu moguće je preuzeti na mrežnoj stranici župe Molve: www.zupa-molve.com.
Kotizacija za sudjelovanje na 4. salonu vjerske fotografije iznosi 50 kn, a šalje se zajedno s fotografijama na CD/DVD-u i prijavnicom. CD/DVD se ne vraća autoru. Fotografije za izložbu odabire Ocjenjivački sud Salona, koji broji najmanje 3 člana. Ocjenjivački sud će dodijeliti prvu, druge i treće nagrade te do tri pohvale za pojedinačne fotografije u svakoj temi. Objava rezultata bit ne na mrežnim stranicama župe Molve 30. rujna 2014.
Natječaj je otvoren do 15. rujna 2014. Otvorenje izložbe je 10. listopada 2014. godine u galeriji Molvarskog likovnog kruga.

Skip to content