RASPORED ŽUPNE KATEHEZE ZA PRVOPRIČESNIKE I KRIZMANIKE

OBJAVLJENO:

Župna kateheza za prvopričesnike i krizmanike počinje u petak, 25. listopada i održavat će se retkom u vjeronaučnoj dvorani u Molvama odnosno u Repašu po sljedećem rasporedu.

SVAKI PETAK

REPAŠ:

u 13.30 prvopričesnici

u 14.15 krizmanici

 

MOLVE:

u 15.15 prvopričesnici

u 16.15 krizmanici (mladići)

u 17.00 krizmanice (djevojke)

Ne treba posebno naglašavati da uspjeh priprave na primanje sakramenata kršćanske inicijacije uvelike ovisi o redovitom sudjelovanju na nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Skip to content