OBNOVLJEN PIL U MOLVAMA

OBJAVLJENO:

Zalaganjem slikara Molvarskoga likovnog kruga (Vladimir Ivančan, Drago Žufika, Petar Lončar, Drago Kovačić, Stjepan Đukin, Martin Đukin) temeljito je obnovljen pil (križ) u središtu Molva. Hvala slikarima na ovoj inicijativi i dobroj volji, koja je dar mještanima i hodočasnicima, koji će prispjeti na Veliku Gospu u Molve.

Skip to content