PROSLAVLJEN BLAGDAN SRCA ISUSOVA U REPAŠU

OBJAVLJENO:

U petak, 7. lipnja 2013. u filijali Repaš svečano je proslavljen blagdan Srca Isusova i 80. obljetnica od početka gradnje crkve. Za sam blagdan pripremali smo se trodnevnicom koju su predvodili o. Tomislav Glavnik, župnik, vlč. Ivica Bačani, župnik u Virju i vlč. Nikola Benko, župnik u Novigradu Podravskom.

Proslavi blagdana, ali i obljetnice crkve prethodila je 18-mjesečna materijalna obnova za vrijeme koje je temeljito obnovljena cijela crkva Srca Isusova i uređen je okoliš oko same crkve. Svjesni da se bliži obljetnica crkve, ciljano se išlo na obnovu u kojoj je učinjeno sljedeće: izmjena električnih instalacija na cijeloj crkvi, izrada stepenica prema pjevalištu, uređenje vjeronaučne dvorane, i sanitarnog čvora, parkiralište za 30-tak automobila, krečenje crkve, novi razglas, oltarna slika sv. Petra ap. (rad. Biserke Zlatar-Milinković, Gola), pozlaćivanje i obnova svijećnjaka, novi lusteri i reflektori, kulise za božićne jaslice, spušteni strop unutar cijele crkve, obnova prozora i zamjena svih stakala, renoviranje starog oltara i njegovo vraćanje na prijašnje mjesto, tapeciranje i bojanje klupa, popločenje svetišta, novi oltar i ambon, popločenje prostora oko crkve. Postavljanje klupa oko crkve, postavljanje kipa Srca Isusova. Novi križni put (rad 15-oro slikara Molvarskoga likovnog kruga), nove oltarne slike Srca Isusova i hrvatskih svetaca i blaženika (rad Matka Antolčića, Čazma). Sažimljući sve nabrojano potrebno je reći da su suradnja, trud i dobra volja donijeli plod, kojime se kako Repašani, a tako i cijela župa Molve mogu dičiti.

Svečanu euharistiju predvodio je mons. Josip Mrzljak, varaždinski biskup u zajedništvu sa svećenicima virovskoga dekanata, te molvarskim franjevcima konventualcima i vlč. Ivanom Žufikom, župnikom iz župe sv. Petar Orehovec, inače rođenim repašaninom. Na misu su bili prisutni i predstavnici lokalne zajednice Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, Stjepan Fosić, općinski načelnik, te Zdravko Ivančan, novoizabrani općinski načelnik, te članovi općinskog vijeća i članovi Župnog pastoralnog vijeća.

Prije početka same euharistije blagoslovljen je novi križni put i nove oltarne pale Srca Isusova i hrvatskih svetaca i blaženika.

Biskup je u svojoj propovijedi na osobito lijep način ocrtao značenje prisutnosti Crkve u svijetu i duhovne dimenzije bez koje je život u današnjem materijalnom svijetu teško razumljiv. Kao vrijednost istaknuo je rad za opće dobro i pozvao sve prisutne da u duhu zajedništva grade svijet, u kojem će svatko naći svoje mjesto. Osvrćući se na materijalnu obnovu crkve u Repašu biskup je rekao da se sredstva utrošena za njenu obnovu mogu mjeriti, ali da se ljubav, kojom je crkva obnavljana ne može izmjeriti. Svatko je ugradio dio sebe i dao svoj doprinos, no time nije sebe osiromašio, već je svojim darom obogatio druge i cijelu zajednicu – rekao je biskup Mrzljak.

Na završetku misnoga slavlja o. Tomislav Glavnik, župnik, uputio je zahvalu ocu Biskupu, na njegovu dolasku i napomenuo da je euharistijsko slavlje u repaškoj crkvi posljednji puta u zajedništvu s nekim od biskupa bilo slavljeno davne 1986. godine, dakle prije 27 godina. Stoga je biskupov dolazak predstavljao posebnu radost za repašku zajednicu vjernika. Zahvalu je uputio i prisutnim slikarima, koji su svojim talentom i darom obogatili repašku crkvu.

Posebna zahvala upućena je g. Stjepanu Fosiću, općinskom načelniku, koji je kroz svoj četverogodišnji mandat bio velika potpora svim nastojanjima Župe, a posebno mjesta Repaš. Svojim nesebičnim zauzimanjem i prisutnošću, mještani i župljani Repašu u g. Fosiću imali su ne samo Načelnika, već i prijatelja, koji je osjećao i suosjećao s njihovim potrebama. Izraz toga poštovanja velikim dijelom je i obnova repaške crkve Srca Isusova na čemu smo zahvalni, kako njemu osobno, tako i svim njegovim suradnicima.

Pred sam završetak o. Tomislav Glavnik, župnik obratio se i novoizabranom načelniku g. Zdravku Ivančanu, zaželjevši mu svaki blagoslov i uspjeh u radu i služenju narodu, koji mu je dao povjerenje izabravši ga za načelnika. Župnik je izrazio nadu da će se suradnja Općine i Župe nastaviti i nadalje, imajući pred očima korist i opće dobro svih ljudi.

Na koncu slavlja, kao trajan spomen i podsjetnik na Repaš,  mons. Mrzaljku poklonjena je slika repaške crkve Srca Isusova, rad domaćeg slikara Drage Žufike.

Pjevanje je animirao filijalni zbor pod ravnanjem Ivona Fabijanca. Slavlje blagdana Srca Isusova i 80. obljetnice gradnje crkve nastavljeno je zajedničkim ručkom u prostorijama Društvenog doma, što su ga pripremile vrijedne ruke repaških domaćica.

 

IZGRADNJA I UREĐENJE CRKVE U REPAŠU

(1933.-2013.)

               Za vrijeme molvarskoga župnika Stjepana Kovačića nastala je ideja o osnivanju i izgradnji nove crkve u Prekodravlju. Mještani Repaša donijeli su odluku o podizanju nove crkve posvećene Presvetom Srcu Isusovom još 1927. godine, kada je osnovan Odbor za gradnju crkve, čije je članove predvodio Kazimir Marinčić, tamošnji učitelj.

Projekt crkve izradio je oko 1930. godine ing. dr. Hinko Campa, tehnički savjetnik crkvenog Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Temelji buduće crkve Srca Isusovog u Repašu počeli su se kopati 1. listopada 1933. godine, dok je gradnja posvećena tek iduće, 1934. godine. Temeljni kamen posvetio je 12. kolovoza 1934. godine, molvarski sin mons. dr. Juraj Magjerac, rektor Zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Sa zidanjem crkve započelo se 1. kolovoza 1936. godine, uz sudjelovanje svih župljana koji su sami zidali i obavili sve potrebne građevinske radove, što ih je vješto vodio i nadzirao Ivan Živko, domaći zidarski majstor, koji je zidarima i tesarima s lakoćom tumačio pojedine dijelove građevinskog nacrta. Križ na zvoniku nove crkve postavljen je već sljedeće 1937. godine, dok je 1940. godine Valdemar Slavik oslikao unutrašnjost crkve. Pod crkve popločan je 1941. godine.  Elektrifikacija crkve provedena je 1959. godine. Prve oltarne slike su od vlage propale, tako da je umjetnik Marijan Čagalj 1963/64. izradio nove. Grijanje je uvedeno 1979. godine, a razglas 1980.  Crkvene klupe su napravljene 1981. godine.  27. kolovoza 1986. majstori Josip i Mijo Hrženjak započeli su s unutrašnjim uređenjem crkve i završili poslove već 16. rujna. Uslijedila je obnova svetišta prema uredbi II. Vatikanskog sabora. Oltar je posvetio mons. Đuro Kokša 5. listopada 1986. godine. U uređenju crkve i okoliša tijekom 1986. godine, posebno se založio o. Mijo Jozanović, kapelan.

Za vrijeme župnika o. Marka Vrdoljaka 2004. godine temeljito je uređen krov i promijenjen crijep, a stavljena je i nova limarija. Radove je izveo Stjepan Vincek iz Molva. Za vrijeme župnika o. Martina Dretvića 2006. godine uvedeno je novo grijanje, a radove je izveo Franjo Andrašić iz Molva.

 

 

Skip to content