NOVI PROZORI NA ŽUPNOJ CRKVI

OBJAVLJENO:

Zapadni zabat. Detalj. Novi prozori.
   Početkom mjeseca ožujka 2013. započeli smo s promjenom dotrajalih prozora na župnoj crkvi. Poštivajući pravila struke i konzervatara, novi prozori su izrađeni od ariša. Da bi se postigla bolja termo izolacija ugrađena su tzv. izo-stakla umjesto dosadašnjih jednostrukih stakala.
   Zamjena prozora je izazovan i kompliciran stolarski posao, budući da treba napraviti nove prozore, koji u svemu moraju odgovarati onima, što su prije više od 150 godina ugrađeni u otvore župne crkve, koja je bila u izgradnji.
   Posao izrade novih prozora povjeren je stolarskoj radionici g. Ivana Šapine iz Novigrada Podravskog. Do sada su zamijenjeni prozori (6 kom.) na ulaznom pročelju (južna strana) i na zabatima istočne i zapadne strane (4 kom.)
   Promjena prozora morala se učiniti i zbog sigurnosnih razloga, budući da je došlo do propadanja drvene konstrukcije i padanja stakala, ali i kao priprema za eventualnu obnovu fasade, koja je u prilično lošem stanju.
Skip to content