Program hodočasničke 2021. godine

MARIJINO SVETIŠTE – MOLVE

HODOČASNIČKA 2021. GODINA

TRAVANJ

5. 4. – Uskrsni ponedjeljak – OTVORENJE HODOČASNIČKE 2021. GODINE

11.00 –svetu misu predslavi o. Josip Blažević, provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima, franjevaca konventualaca

19.00 – sveta misa

PET PRVIH SUBOTA U MJESECU

DUHOVNI PROGRAM U ČAST BEZGREŠNOM SRCU MARIJINU

SVIBANJ

1. 5.– PRVA U NIZU OD PET PRVIH SUBOTA – sveta misa u 19.00 sati

24. 5. – DUHOVSKI PONEDJELJAK – MARIJA MAJKA CRKVE

susret svećenika, redovnika i redovnica rodom iz Župe Uznesenja BDM, Molve

LIPANJ

2. 6. – DRUGA U NIZU OD PET PRVIH SUBOTA –sveta misa u 19.00 sati

MARIJANSKI ZAVJET ZA DOMOVINU – pridružujemo se hodu i molitvi za domovinu, priključna podravska ruta iz Molva

SRPANJ

3. 7.– TREĆA U NIZU OD PET PRVIH SUBOTA –sveta misa u 19.00 sati

4. 7. – NEDJELJA SRPNJICA

11.00 – sveta misa na vanjskom dijelu svetišta zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske – predslavi mons. Josip Mrzljak, biskup u miru

19.00 – sveta misa

KOLOVOZ

7.  8. – ČETVRTA U NIZU OD PET PRVIH SUBOTA – sveta misa u 19.00 sati

8. 8. – BLAGDAN SV. FILOMENE

11.00 – sveta misa

19.00 – sveta misa

12. – 14. 8. TRODNEVNICA ZA SVETKOVINU UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

12. 8. – 18.30 krunica i litanije – 19.00 sveta misa i euharistijsko klanjanje

13. 8. – 18.30 krunica i litanije – 19.00 sveta misa i euharistijsko klanjanje

14. 8. – 20.00 sveta misa kod zavjetne kapelice i procesija s kipom Majke Božje Molvarske, BLAGDAN SV. MAKSIMILIJANA M. KOLBEA

15. 8. – SVETKOVINA UZNESENJA BDM NA NEBO – VELIKA GOSPA

7.00 – sveta misa – blagoslov hodočasnika

9.00 – sveta misa na vanjskom dijelu svetišta zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske              

10.00 – svečana procesija s kipom Majke Božje

11.00 – središnja proslava, svečanu svetu misu predslavi mons. Giorgio Linqua, apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj

16.00 – sveta misa – blagoslov djece i roditelja

19.00 – sveta misa – zahvala za primljene milosti

RUJAN

4. 9. – PETA U NIZU OD PET PRVIH SUBOTA – sveta misa u 19.00 sati

8. 9. – ROĐENDAN BDM – MALA GOSPA

10.30 – u crkvi molitva krunice i formiranje procesije s kipom Majke Božje Molvarske

11.00 – sveta misa na vanjskom dijelu svetišta zavjetne kapelice Majke Božje Molvarske – za hodočasnike i obitelji posvećene Bezgrešnoj

19.00 – sveta misa u župnoj crkvi

LISTOPAD

2. 10. – DAN ZAHVALE – 18.00 sveta misa zahvale za primljene milosti po zagovoru Majke Božje Molvarske u ovoj hodočasničkoj 2021. godini

9. 10. OTVORENJE 8. SALONA VJERSKE FOTOGRAFIJE

18.00 – sveta misa – u 19.00 sati otvaranje 8. Salona vjerske fotografije

10. 10.  – MARIJA FEST MOLVE 2021. – susret mladih Varaždinske biskupije

ZAVRŠETAK HODOČASNIČKE 2021. GODINE

Program hodočasničke 2021. godine možete pratiti na: www.zupa-molve.com

Organizira: Župa Uznesenja BDM – Molve i Nacionalni centar Vojske Bezgrešne

Odgovara: o. Zdravko Tuba, župnik Župe Uznesenja BDM i nacionalni asistent Vojske Bezgrešne

Skip to content