Zbor filijalne crkve

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV