VJENČANI

  1. IVAN KOVAČ I TAMARA PEIĆ  vjenčani 14. 4. 2018. u Molvama.
  2. GORAN MATOŠ I VIKTORIJA HRŽENJAK vjenčani 22.6.2018. u Molvama.
  3. ROBERT CRNJAKOVIĆ I IVANA FOSIĆ vjenčani 22.6.2018. u Molvama.
  4. IVAN ŽUFIKA I KRISITNA BALAŠKO vjenčani 1.9.2018. u Molvama.
  5. DANIJEL LUKAČIĆ I PETRA ANTONIJA VARGIĆ vjenčani 9.10.2018. u Molvama.
  6. DARKO KIŠ I MARIJA BAČIĆ vjenčani 13.10.2018. u Molvama.
  7. MARTIN ŽUFIKA I ANA PREDRAGOVIĆ vjenčani 10.11.2018. u Molvama.
© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV