UMRLI

 1. IVANA CIMERMAN-DOLENEC, umrla 5. 1. 2017. u Hlebinama. Sprovod je 8. 1. 2017. u  12 sati u Repašu.
 2. LJUBICA KOVAČIĆ, umrla 13.1.2017. u Križevcima. Sprovod je 14.1. 2017. u 13 sati u Repašu.
 3. MARTA GREGURIĆ, umrla 27.1. 2017. u Koprivnici. Sprovod je 28.1.2017. u 15 sati u Molvama.
 4. MARIJA LODETA, umrla 8.2.2017. u Molvama. Sprovod je 9.2. 2017. u 15 sati u Molvama.
 5. JOSIP PETI, umro 11.2.2017. u Koprivnici. Sprovod je 14.2. 2017. u 13 sati u Repašu.
 6. STJEPAN JAKOVIĆ, umro 12.2.2017. u Koprivnici. Sprovod je 14.2. 2017 u 14 sati u Molvama.
 7. BARBARA FELETAR, umrla 24.2. 2017. u Zagrebu. Sprovod je 26.2. 2017. u 14 sati u Molvama.
 8. MARIJA FRANČIĆ, umrla 28.2.2017. u Koprivnici. Sprovod je 2.3.2017. u 15 sati u Molvana.
 9. ZDRAVKO IVANČAN, umro 23.3.2017. u Virovitici. Sprovod je 25.3.2017. u 13 sati u Repašu.
 10. MIJO KRZNARIĆ, umro 8.4.2017. u Molvama. Sprovod je 10.4.2017. u  15 sati u Molvama.
 11. JOSIP ŽUFIKA, umro 19.4.2017. u Koprivnici. Sprovod je 21.4.2017. u 15 sati u Molvama.
 12. MIJO CESARIĆ, umro 21.4.2017. u Koprivnici. Sprovod je 23.4.2017. u 14 sati u Molvama.
© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV