UMRLI

 1. MARIJA KOLAR,  umrla 6.1.2018. u Koprivnici. Sprovod je 8.1.2018. u 14 sati u Molvama.
 2. MARTIN TOTH, umro 11.1.2018. u Molvama. Sprovod je 13.1.2018. u 11 sati u Molvama.
 3. ANKA POLJAN, umrla 23.1.2018. u Bjelovaru. Sprovod je 24.1.2018. u 14 sati u Molvama.
 4. MARTA JAGAR, umrla 27.2.2018. u Koprivnici. Sprovod je 28.2.2018. u 15 sati u Molvama.
 5. FRANJO PAVEŠIĆ, umro 1.3.2018. u Koprivnici. Sprovod je 3.3.2018. u 13 sati u Repašu.
 6. NADICA GAZDEK, umrla 3.3.2018. u Repašu. Sprovod je 4.3.2018. u 12 sati u Repašu.
 7. VLADIMIR KOLAR, umro 8.3.2018. u Molvama. Sprovod je 9.3.2018. u 16 sati u Molvama.
 8. ANA HONTIĆ, umrla 8.3.2018. u Repašu. Sprovod je 10.3.2018. u 13 sati u Repašu.
 9. KATARINA GAZDEK, umrla 14.3.2018. u Koprivnici. Sprovod je 16.3.2018. u 14 sati u Repašu.
 10. ANA HONTIĆ, umrla 16.3.2018 u Repašu. Sprovod je 17.3.2018. u 13 sati u Repašu.
 11. ANA CENKOVČAN, umrla 19.3.2018. u Repašu. Sprovod je 20.3.2018. u 14 sati u Repašu.
 12. IVAN IVANČAN, umro 25.3.2018. u Molvama. Sprovod je 27.3.2018 u 14 sati u Molvama.
 13. IVAN KRANJEC, umro 4.4.2018. u Koprivnici. Sprovod je 6.4.2018. u 13 sati u Molvama.
 14. ANDRIJA HONTIĆ, umro 9.5.2018. u Koprivnici. Sprovod je 11.5.2018. u 11 sati u Repašu.
 15. PETAR ŠIGNJAR, umro 9.5.2018. u Repašu. Sprovod je 11.5.2018. u Repašu i 13 sati.
 16. SLAVA KRANJEC, umrla 17.5.2018. u Repašu. Sprovod je 18.5.2018. u 14 sati u Molvama.
 17. JELA MIJIĆ, umrla 19.5.2018. u Molvama. Sprovod je 21.5.2018. u 14 sati u Molvama.
 18. MARTIN NOVOGRADEC, umro 12.6.2018. u Repašu. Sprovod je 13.6.2018. u 11 sati u Repašu.
 19. IVAN RAKAČIĆ, umro 16.6.2018. u Repašu. Sprovod je 19.6.2018. u 11 sati u Repašu.
 20. IVAN JAKOVIĆ, umro 3.7.2018. u Molvama. Sprovod je 4.7.2018. u 11 sati u Molvama.
 21. MARTIN POPEC, umro 6.7.2018. u Koprivnici. Sprovod je 9.7.2018. u 16 sati u Molvama.
 22. ZDRAVKO MOLNAR, umro 8.7.2018. u Molvama. Sprovod je 9.7.2018. u 14 sati u Molvama.
 23. VLADO BOBOVEC, umro 9.7.2018. u Molvama. Sprovod je 10.7.2018. u 16 sati u Molvama.
 24. DARKO PAŠA, umro 9.7.2018. u Koprivnici. Sprovod je 11.7.2018. u 15 sati u Molvama.
 25. FRANJO CENKOVČAN, umro 22.7.2018. u Molvama. Sprovod je 23.7.2018. u 15 sati u Molvama.
 26. MARIJA ELENA GAŠPARIĆ, umrla 8.8.2018. u Zagrebu. Sprovod je 10.8.2018. u 15 sati u Molvama.
 27. IVAN IVANČAN, umro 20.8.2018. u Molve Grede. Sprovod je 23.8.2018. u Molvama.
 28. LJUBICA GAZDEK, umrla 18.9.2018. u Koprivnici. Sprovod je 19.9.2018. u Molvama.
 29. KATARINA IVANČAN, umrla 24.9.2018. u Koprivnici. Sprovod je 26.9.2018. u Repašu.
 30. IVAN ŠKLEBAR, umro 10.10.2018. u Osijeku. Sprovod je 12.10.2018. u Molvama.
 31. ĐURO VEDRIŠ, umro 16.10.2018. u Koprivnici. Sprovod je 18.10.2018. u Molama.
© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV