UMRLI

 1. STJEPAN KOLAR, (r. 1954.) umro 6.1.2019. u Repašu. Sprovod je 8.1.2019. u 13 sati u Repašu.
 2. JELENA CESARIĆ ( r. 1940.) umrla 11.1.2019. u Molvama. Sprovod je 12.1.2019. u 13 sati u Molvama.
 3. MARTA ŽAGAR (r. 1938.) umrla 16.1.2019. u Hlebinama. Sprovod je 17.1.2019. u 11 sati u Molvama.
 4. IVAN TOTH (r. 1929.) umro 17.1.2019. u Koprivnici. Sprovod je 19.1.2019. u 11 sati u Repašu.
 5. JOSIP KRZNARIĆ (r. 1950.) umro 17.1.2019. u Molvama. Sprovod je 19.1.2019. u 15 sati u Molvama.
 6. KATARINA KOPRIČANEC (r. 1940.) umrla 19.1.2019. u Molvama. Sprovod je 20.1.2019 u 15 sati u Molvama.
 7. JANČI ORŠOŠ (r. 1970.) umro 19.1.2019 u Virju. Sprovod je 20.1.2019. u 16 sati u Molama.
 8. MARIJANA CVETKOVIĆ (r. 1932.) umrla 22.1.2019. u Virju. Sprovod je 23.1.2019. u 13 sati u Molvama.
 9. MARIJA SVETEC (r. 1936.) umrla 24.1.2019. u Zagrebu. Sprovod je 25.1.2019. u 11 sati u Molvama.
 10. AGATA KRZNARIĆ (r. 1934.) umrla 31.1.2019 u Virju. Sprovod je 2.2.2019 u 12.30 sati u Molvama.
 11. MARIJA POPEC (r. 1926) umrla 1.2.2019.  u Koprivnici. Sprovod je 2.2.2019. u 13.30 sati u Molvama.
 12. MIJO CRNJAK (r. 1946.) umro 1.2.2019. u Koprivnici. Sprovod je 3.2.2019. u 14 sati u Molvama.
 13. BARBARA LUKAČIN (r. 1933.) umrla 2.2.2019. u Zagrebu. Sprovod je 5.2.2019. u 13 sati u Molvama.
 14. MARIJA PREČKO (r. 1936.) umrla 16.2.2019. u Repašu. Sprovod je 17.2.2019. u 11 sati u Repašu.
 15. MARINKO SOČEC (r. 1963.) umro 18.2.2019. u Novom Virju. Sprovod je 23.2.2019. u 15 sati u Molvama.
 16. IVAN MATEJAK (r. 1992.) umro 2.3.2019. u Koprivnici. Sprovod je 6.3.2019. u 16.30 sati u Molvama.
 17. MARIJA HORVAT (r. 1938.) umrla 14.3.2019. u Molvama. Spropvod je 16.3.2019. u 12 sati u Molvama.
 18. MARTA PETI (r. 1940.) umrla 15.3.2019. u Koprivnici. Sprovod je 16.3.2019. u 15 sati u Repašu.
 19. MARICA IVANČAN (r. 1949.) umrla 9.4.2019. u Molvama. Sprovod je 11.4.2019 u 12 sati u Molvama.
 20. MARTA FRANJO (r. 1933.) umrla 11.4.2019. u Novigradu. Sprovod je 14.4.2019. u 11 sati u Molvama.
 21. KATARINA TOMEC (r. 1932.) umrla 17.4.2019. u Novigradu. Sprovod je 19.4.2019. u 11 sati u Molvama.
 22. IVAN KOPRIČANEC (r. 1931.) umro 6.5.2019. u Koprivnici. Sprovod je 8.5.2019. u 11 sati u Molvama.
 23. FRANJO PAŠA (r. 1954.) umro 12.5.2019. u Koprivnici. Sprovod je 13.5.2019. u 15.30 sati u Repašu.
 24. IVAN KOLARIĆ (r. 1936.) umro 15.5.2019. u Goli. Sprovod je 17.5.2019. u 14 sati u Repašu.
 25. ĐURO ŽUFIKA (r. 1964.) umro 9.6.2019. u Molvama. Sprovod je 11.6.2019. u 11 sati u Molvama.
 26. DOROTEJA HONTIĆ (r. 1935.) umrla 28.6.2019. u Sigecu. Sprovod je 29.6.2019. u 9.30 sati u Molvama.
 27. ZDENKA ŠADEK (r. 1966.) umrla 4.7.2019. u Virovitici. Sprovod je 5.7.2019. u 14 sati u Repašu.
 28. MARIJA KRALJ (r. 1933.) umrla 3.8.2019. u Sokolovcu. Sprovod je 6.8.2019. u 15 sati u Molvama.
 29. ANICA GAZDEK (r.1956.) umrla 8.8.2019. u Koprivnici. Sprovod je 10.8.2019. u 15 sati u Repašu.
 30. LUCIJA ŠIMIĆ (r.1943.) umrla 16.8.2019. u Zagrebu. Sprovod je 17.8.2019. u 11 sati u Molvama.
 31. MARTA DORIĆ (r. 1930.) umrla 17.8.2019. u Repašu. Sprovod je 19.8.2019. u 11 sati u Molvama.
 32. IVICA IVANČOK (r. 1963.) umro 21.8.2019. u Koprivnici. Sprovod je 22.8.2019. u 11 sati u Molvama.
 33. MATO IGREC (r. 1948.) umro 23.8.2019. u Koprivnici. Sprovod je 24.8.2019. u 16 sati u Repašu.
 34. MARTIN KEREČIN (r. 1933.) umro 30.8.2019. u Koprivnici. Sprovod je 31.8.2019. u 15 sati u Molvama.
 35. LJUBICA CENKOVČAN (r. 1948.) umrla 11.9.2019. u Koprivnici. Sprovod je 14.9.2019. u 11 sati u Molvama.
 36. IVICA GAZDEK (r. 1964.) umro 2.10.2019. u Koprivnici. Sprovod je 4.10.2019. u 11 sati u Repašu.
 37. MARIJA KRZNARIĆ (r. 1928.) umrla 17.11.2019. u Koprivnici. Sprovod je 19.11.2019. u 11 sati u Molvama.
 38. JULIJANA BALOGOVIĆ (r. 1939.) umrla 30.11.2019. u Molvama. Sprovod je 2.12.2019. u 15 sati u Molvama.
 39. MATIJA FELETAR (r. 1939.) umro 1.12.2019. u Molvama. Sprovod je 3.12.2019. u 15 sati u Molvama.
© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV