ŽUPSKI VJERONAUK

Vjeronauk u Molvama je četvrtkom za prvopričesnike u 14.30, a za četvrti razred u 15 sati.

Vjeronak za krizmanike je utorkom u 14 sati a za peti, šesti i sedmi  utorkom u 15 sati.

U Repašu vjeronauk je petkom za prvopričesnike u 14 sati, a za krizmanike u 15 sati. Ostali po dogovoru s katehetom.

 

Ministranski sastanak u Molvama je subotom u 10 sati.

 

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV