SRCE ISUSOVO U REPAŠU

U petak 23. lipnja slavimo Presveto Srce Isusovo. Glavna proslava ove drage svetkovine je u Repašu u 11 sati. Sv. misu predvodi i propovijeda fra Josip Ivanović sa sv. Duha u Zagrebu.

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV