NEDJELJA CARITASA

U nedjelju 18. ožujka je nedjelja caritasa. Skupljamo  priloge vjerinka za najpotrebnije u našoj župi. Misliti na potrebne i činiti dobra djela, izraz je ljubavi prema braći i sestrama u potrebi.

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV