NEDJELJA CARITASA

Treća nedjelja došašća je NEDJELJA CARITASA. Skupljat će mo novčane priloge za potrebe Caritasa. Isto tako skupljamo namirnice za najpotrebnije u našoj župi. Svoje darove možete donijeti  u župni ured.

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV