OBNOVLJENA FASADA KAPELICE SVETOGA KRIŽA

21. kolovoza 2013. završili su radovi na uređenju fasade kapelice Svetoga Križa u Molve Ledinama.  Zimus je obnovljen pokrov (crijep) i tornjić kapelice, te je u potpunosti zamijenjena i limarija. Ove godine kapelica slavi 90 godina postojanja, a izvedeni radovi na na kapelici su ures za ovogodišnji jubilej. Radove je u cijelosti financirala Župa.

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV