ZBOR MLADIH U GLASU KONCILA

Glas Koncila od 7. srpnja 2013, donio je prikaz zbora mladih naše župe “Adveniat”. Mladima čestitamo na lijepom pjevanju i upornosti. Doista su jedan svijetli primjer u našoj župi! Hrabro dalje!

© Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Molve | Dizajn: NiV